Plastikkirurgi

Kvinnlig operationspersonal.

Vi är specialiserade på rekonstruktiv plastikkirurgi och käkkirurgi. Det innebär att vi med olika kirurgiska tekniker hjälper patienter med svåra missbildningar, återskapar patientens funktionalitet och utseende efter större kirurgiska ingrepp på grund av tumörsjukdomar eller efter svåra kroppsskador.

Exempel på ingrepp som utförs är operation av läpp-, käk- och gomspalter, bröstrekonstruktion, transplantation av hud vid svåra brännskador, operation av ansiktsskador, korrigering av käkställningsfel och insättning av dentala implantat. Vi behandlar både barn och vuxna. Vi tar emot patienter från hela landet, men framför allt patienter från Mellansverige.

Specialistläkare och vårdpersonal jobbar i team kring varje patient för att kunna ge vård och behandling av hög kvalitet. Teamets medarbetare är välutbildade. För oss är det viktigt att vården präglas av respekt, trygghet, kontinuitet och säkerhet.

Vår professionella värdegrund påverkar all vård.

Mikrokirurgi/avancerad lambåkirurgi

Det mikrokirurgiska teamet vid Akademiska sjukhuset behandlar defekter som uppkommit sekundärt till cancerkirurgi, trauma, infektioner eller missbildningar genom så kallad mikrokirurgisk teknik.

De vanligaste rekonstruktionerna innefattar Bröstrekonstruktion efter bröstcancer, Huvud-halsrekonstruktioner, Extremitetstrauma och Ansiktsförlamning (Facialis pares).

 Mer information

Remiss hudtumörer

För externa remittenter som inte använder Cosmic finns här en ifyllningsbar remissmall gällande hudtumörer.

Allmän plastikkirurgi

Diagnoser och behandlingar som inte har en tydlig koppling till något av de övriga områdena inom plastikkirurgi har vi samlat under namnet Allmän plastikkirurgi. Där ingår:

ST Plastikkirurgi

Den plastikkirurgiska verksamheten vid Akademiska sjukhuset är högspecialiserad och närmare 50 % av patienterna remitteras från regionen. ST-utbildning i plastikkirurgi vid Akademiska innebär rotationer inom verksamhetens ämnesområden: allmän plastikkirurgi, kraniofaciell kirurgi, mikrokirurgi och brännskadevård.

Kliniken är relativt liten med omkring 15 specialister och har samtidigt en stor kirurgisk verksamhet som innefattar i stort sett alla områden inom rekonstruktiv plastikkirurgi.

Forskning och utveckling är en viktig del i vår verksamhet och som ST-läkare bidrar man till FoU på olika sätt och engagemang under utbildningen.

Utbildningsmomenten är många under en vecka – i form av schemalagda ST-undervisningar men också "Journal clubs" inom respektive område, undervisningsmottagningar, kirurgisk handledning, inbjudna föreläsare eller interna fallpresentationer.

Kliniken har ett utarbetat PAL/team-system där du som ST-läkare är en viktig medlem. Vi lägger stor vikt vid din personliga utveckling för att bli en självständig kirurg och en god medarbetare.

 ST-Studierektorer på Akademiska sjukhuset

Arbeta inom plastik- och käkkirurgi

Vi är specialiserade på rekonstruktiv plastikkirurgi och käkkirurgi. Det innebär att vi med olika kirurgiska tekniker hjälper patienter med svåra missbildningar, återskapar patientens funktionalitet och utseende efter större kirurgiska ingrepp på grund av tumörsjukdomar eller efter svåra kroppsskador.

 Läs mer om arbetet inom plastik- och käkkirurgi