Plastikkirurgi

Vi är specialiserade på rekonstruktiv plastikkirurgi och käkkirurgi. Det innebär att vi med olika kirurgiska tekniker hjälper patienter med svåra missbildningar, återskapar patientens funktionalitet och utseende efter större kirurgiska ingrepp på grund av tumörsjukdomar eller efter svåra kroppsskador.

Exempel på ingrepp som utförs är operation av läpp-, käk- och gomspalter, bröstrekonstruktion, transplantation av hud vid svåra brännskador, operation av ansiktsskador, korrigering av käkställningsfel och insättning av dentala implantat. Vi behandlar både barn och vuxna. Vi tar emot patienter från hela landet, men framför allt patienter från Mellansverige.

Specialistläkare och vårdpersonal jobbar i team kring varje patient för att kunna ge vård och behandling av hög kvalitet. Teamets medarbetare är välutbildade. För oss är det viktigt att vården präglas av respekt, trygghet, kontinuitet och säkerhet.

Vår professionella värdegrund påverkar all vård.

Mikrokirurgi/avancerad lambåkirurgi

Det mikrokirurgiska teamet vid Akademiska sjukhuset behandlar defekter som uppkommit sekundärt till cancerkirurgi, trauma, infektioner eller missbildningar genom så kallad mikrokirurgisk teknik.

De vanligaste rekonstruktionerna innefattar:

Remiss skickas till:

Akademiska sjukhuset
Plastikkirurgmottagningen
Att: Mikrokirurgi/avancerad lambåkirurgi
751 85 UPPSALA

Remisserna sorteras till olika bedömare beroende på preliminär diagnos.

 Läs mer här!

Allmän plastikkirurgi

Diagnoser och behandlingar som inte har en tydlig koppling till något av de övriga områdena inom plastikkirurgi har vi samlat under namnet Allmän plastikkirurgi. Där ingår: