Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Vävnads­inrättningen

Telefon

Öppettider

Besöksadress

Akademiska sjukhuset

Vävnadsinrättningen hanterar vävnader och celler för kliniskt bruk i renrumslokaler i Rudbecklaboratoriet.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har givit tillstånd för verksamheten. IVO genomför regelbundet inspektioner för att kontrollera kvaliteten i vårt arbete. Alla vävnadsinrättningar lyder under lagen för kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler (SFS 2008:286).

Verksamheten omfattar donation, tillvaratagande, kontroll, bearbetning, förvaring och distribution av vävnader och celler. De används framför allt Brännskadecentrum, Akademiska Sjukhuset och dess vård av patienter med omfattande brännskador.

I huvudsak hanteras tre olika produkter:

  • Cellodling av patientegna (autologa) hudceller (keratinocyter)
  • Patientegen (autolog) delhud
  • Donerad (allogen) nekrohud