Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Mikrokirurgi/avancerad lambåkirurgi

Operationspersonal opererar patient.

Det mikrokirurgiska teamet vid Akademiska sjukhuset behandlar defekter som uppkommit sekundärt till cancerkirurgi, trauma, infektioner eller missbildningar genom så kallad mikrokirurgisk teknik.

Mikrokirurgisk teknik innebär att man flyttar vävnad från en del av kroppen till en annan inkluderande dess kärlförsörjning, som ofta är kärl med ett par mm diameter. Dessa sys sedan samman med nya mottagarkärl vid platsen för rekonstruktion med hjälp av mikroskop, varav namnet "mikrokirurgisk teknik".

Med denna teknik kan stora och komplexa vävnadsdefekter rekonstrueras. Vävnad tas från olika ställen på kroppen beroende på vad som behövs för rekonstruktionen och de patientspecifika förutsättningarna. Vävnaden som förflyttas kan bestå av hud, fascia, fett, muskel och/eller ben. Vävnad som förflyttas kallas lambå.

Remiss skickas till:

Akademiska sjukhuset
Plastikkirurgmottagningen
Att: Mikrokirurgi/avancerad lambåkirurgi
751 85 UPPSALA

Remisserna sorteras till olika bedömare beroende på preliminär diagnos.

International Fellowship Program in Microsurgery 2021

The department of Plastic and Maxillofacial surgery offers a 6 months-fellowship in reconstructive microsurgery. The unit is one of the more active in reconstructive microsurgery in the north of Europe with a case load performed of 120 free flaps per year and 50 complex non microvascular cases in the areas of head and neck reconstruction, breast reconstruction, facial paralysis, lower extremity and complex wound care. The fellowship program is endorsed by the Swedish Society for Reconstructive Microsurgery.

 Read more about the fellowship

Forskning och utbildning

Inom det mikrokirurgiska området finns dels kliniska studier om mikrokirurgisk rekonstruktion av bröst och dels anatomiska studier inom området för ansiktstransplantation och nervöverföring i samarbete med University of Texas Southwestern Medical Center, USA.

 Läs mer om forskning