Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Extremitetstrauma

Rekonstruktioner av allvarliga skador i extremiteterna kräver ofta mikrovaskulär kirurgi för att återställa mjukdels- eller bendefekt efter trauma, infektion eller cancer. Exponerade frakturer utan mjukdelstäckning kan inte läka, varför rekonstruktion med lokal eller fri vävnad är nödvändigt. Dessa ingrepp bygger på ett samarbete mellan ortopedkirurger och plastikkirurg.

Vid rekonstruktion av extremitetsdefekter används vävnad från olika delar på kroppen beroende på vad som passar bäst för den enskilde patienten och defekten. Detta inkluderar vaskulariserad hud, fascia, muskel och ben beroende på vad som behövs. Man vill gärna täcka defekten med vaskulariserad vävnad inom de första dagarna efter skadan för ett optimalt resultat och för att minska risken för framtida komplikationer såsom till exempel djupa infektioner.