Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Forskning och utbildning inom mikrokirurgiska området

Glada sjuksköterskor samtalar med varandra.

Inom det mikrokirurgiska området finns dels kliniska studier om mikrokirurgisk rekonstruktion av bröst och dels anatomiska studier inom området för ansiktstransplantation och nervöverföring i samarbete med University of Texas Southwestern Medical Center, USA.

Pågående studier

Anatomiska studier inom området ansiktstransplantation
Återskapandet av ansiktsuttryck och känsel är mycket viktigt för resultatet efter ansiktstransplantation. Identifieringen av friska nerver för innervering/transplantation mellan donator och mottagare är av särskild betydelse för framgångsrik nervregeneration av transplantatet. Beroende på hur allvarlig den initiala skadan är och hur den kvarstående ärrbildningen ser ut är avsaknaden av friska nervändar hos mottagaren ett vanligt förekommande problem.

I den aktuella studien utvärderas den tekniska möjligheten att utföra nervöverföringar vid ansiktstransplantationer för både känsel och motorik.

Pre-operativ optimering inför DIEP rekonstruktion

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Trots avancerad cytostatika, strålbehandling och hormonbehandling krävs många gånger en total mastektomi. Dessa kvinnor erbjuds rekonstruktion antingen med implantat eller med egenvävnad. Vid egenvävnadsrekonstruktion kan fri vävnad från buken användas (DIEP). Detta kräver avancerad mikrokirurgisk teknik för att sy samman de små kärl som försörjer vävnaden som förflyttas, till nya mottagarkärl. Den aktuella studien utvärderar datortomografi som ett instrument för att minska risker med operation och förbättra resultaten genom att kartlägga kärlanatomin.

Senast publicerade artiklar

International Fellowship Program in Microsurgery

The department of Plastic and Maxillofacial surgery offers a 6 months-fellowship in reconstructive microsurgery. The unit is one of the more active in reconstructive microsurgery in the north of Europe with a case load performed of 120 free flaps per year and 50 complex non microvascular cases in the areas of head and neck reconstruction, breast reconstruction, facial paralysis, lower extremity and complex wound care. The fellowship program is endorsed by the Swedish Society for Reconstructive Microsurgery.

 Läs mer