Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Analcancerbehandling

Sedan 1 januari 2017 är Akademiska sjukhuset ett av fyra nationella centra för kurativt syftande behandling med radiokemoterapi (RCT) vid analcancer.

Det inrättas samtidigt en nationell multidisciplinär konferens, MDK vid vilken samtliga nya fall av analcancer ska diskuteras avseende terapival.

Remittera patient

Patienter med analcancer som önskas behandlas vid Akademiska sjukhuset och som inte tillhör sjukhusets upptagningsområde utreds på hemortssjukhuset med:

  • biopsi inklusive P16 analys
  • rutinblodprover
  • MR bäcken
  • PET/DT

Remiss skickas till onkologkliniken (ej kirurgkliniken) som ombesörjer anmälan till MDK och kallar patienten för bedömning och behandling.

Onkologkliniken kan kontaktas för råd under utredningens gång och kan även ombesörja PET/DT undersökningen om den inte kan göras via hemortssjukhuset.

Remiss innehållande:

  • sjukdomssammanfattning inklusive komorbiditet
  • alllmäntillstånd
  • kopior av utlåtanden från utredningen

Skickas till:
Onkologmottagningen
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala

Anmälan nationell multidisciplinär konferens

Anmälan till nationell MDK kan även göras från sjukhus som inte är nationellt centrum. Vid MDKn kan lämpligt centrum för behandling diskuteras.

Information om nationell MDK och rutin för anmälan med remissblankett finns på Regionalt cancercentrum.