Onkologi

Glad sjuksköterska pratar med manlig kollega.

Sektionen onkologi utreder och behandlar olika tumörsjukdomar på remiss från andra kliniker och sjukhus.

Vi erbjuder flera olika typer av cellgifter, antikroppar och andra läkemedel. Inom den palliativa vården erbjuder vi högkvalificerad vård och omvårdnad samt stöd till anhöriga.

Vi bedriver utbildning av flera olika yrkesgrupper och forskning om tumörsjukdomar och nya behandlingar.

Inom onkologi bedrivs forskning inom olika tumördiagnoser som bl a bröstcancer, gastrointestinalcancer, gynekologisk cancer, hjärntumörer, huvud-halscancer, lungcancer, lymfom, matstrupscancer, melanom, prostatacancer, njurcancer och urinblåsecancer.

Merparten av den kliniska och akademiska forskningen är knuten till vår egen kliniska forsknings- och utvecklingsenhet, KFUE. Forskningsaktiviteter blir därmed en naturlig del av den kliniska vardagen.

För dig som remittent

Samtliga telefonförfrågningar sker via sjukhusets
växel 018- 611 00 00.

Akuta interna och externa förfrågningar

 • Dagtid vardagar söks onkologens dagjour.
 • Jourtid söks onkologens kvällsjour.

Icke-akuta interna och externa förfrågningar

 • Dagtid hanteras dessa av dagjouren som vid behov förmedlar vidare till respektive tumörgrupp.
 • Interna remisser i Cosmic ställs till mottagande enhet onkologi.
 • Samtliga externa pappersremisser adresseras till:
  Onkologmottagningen ing 78
  Akademiska sjukhuset
  751 85 Uppsala

Palliativ vård

 • Interna remisser i Cosmic ställs till mottagande enhet Hospice.
 • Rådgivning avseende palliativ vård sker genom Palliativa konsultteamet.

Ödemmottagningen

 • Remiss ska ställas till ödemmottagningen.

Remisser

ST onkologi

Här hittar du information om ST-utbildningen inom onkologi vid Akademiska sjukhuset.

Akademiska sjukhuset är ett av Sveriges ledande universitetssjukhus och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.

Vi är en högt specialiserad verksamhet som långsiktigt fokuserar på forskning och utveckling. Som ST-läkare hos oss får du möjlighet att utveckla och utvecklas.

Som ST-läkare erbjuds du en fullständig specialistutbildning i onkologi. I samråd med ST-studierektorn och din kliniska handledare läggs en specifik utbildningsplan upp. Som ST-läkare roterar man mellan de olika tumörgrupperna med stöd av specialistläkare. Undervisning sker fortlöpande genom handledning av äldre kollegor, torsdagsseminarier, fredagarnas fallpresentationer och schemalagd undervisningstid en timme varje fredag. Här får du dessutom möjlighet att utvecklas genom handledning av medicinstuderande.

Forskningsaktiviteten är mycket hög. Med närheten till universitetet öppnas stora möjligheter för dig att delta i forskning och utveckling på hög nivå.

 ST-studierektorer