Onkologisk behandlings­avdelning

1177

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.

Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

 Logga in på 1177.se

Telefon

018-611 55 15

Telefontider
Mån - Fre 7.30-11

Kvällar och helger
För brådskande ärenden
kontakta onkologavdelning 101 B.

Besök oss

Öppettider
Mån - Tor 7.30-19
Fredagar 7.30-15

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 100, våning 2

 Hitta till ingång

Till onkologiska behandlingsavdelningen kommer du för behandling över dagen.

Vanliga behandlingar är antikroppar, blodtransfusioner, cytostatika och andra läkemedel. Tidsåtgången för en behandling varierar beroende på typ av cytostatika och tumörgrupp.

Vi strävar efter att patienten ska träffa samma sjuksköterska vid varje behandling.
För patienter finns möjlighet att värma mat och vi erbjuder även kaffe och te.

Till mottagningen hör också den så kallade "PICC-line"-verksamheten.

Betalning i ankomstterminalerna

Det finns möjlighet för dig som har ett bokat besök hos oss att betala med kort direkt när du anmäler dig.

Anmälan och betalning görs då i ankomstterminalen i ingång 100/101. Om du inte har möjlighet att betala med kort skickas en faktura med en faktureringsavgift hem till din folkbokföringsadress.

PICC-line

PICC-line (Periferally Inserted Central Catheter) är en tunn mjuk silikonkateter inlagd i ett större blodkärl i överarmen, som matas upp och läggs med kateterspetsen strax ovanför hjärtat. Katetern placeras med hjälp av ultraljud av en specialutbildad sjuksköterska. PICC-lineinläggning är ett kort ingrepp som görs polikliniskt, och kräver inga omfattande förberedelser. I en PICC-line kan man ge antibiotika, cellgifter och olika vätskebehandlingar.

Detta är ett av flera sätt att tillföra läkemedel och dropp till blodbanan. Andra sätt kan vara tillfällig kanyl i armen eller inopererad venport. Vilken av dessa infarter som väljs beror på behandlingens typ och längd.

För dig som utreds eller behandlas för cancer

När du eller din närstående vårdas hos oss ställs du förmodligen inför många frågor och funderingar. Här får du som ska utredas eller behandlas för cancer information som kan vara till nytta för dig.

 Läs mer