Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Onkologavdelning 101 B

1177

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

 1177.se

Telefon

018-611 55 11

Akuta ärenden under kvällar och helger som inte kan vänta till nästkommande vardag ring 018-611 01 24.

Besök oss

Besökstider
Mån - Fre 13-19
Lör - Sön 11-19

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, ingång 101, våning 3

 Hitta till ingång

Onkologavdelning 101 B är en slutenvårdsavdelning med vård som utförs dygnet runt årets alla dagar. Här arbetar multiprofessionella team kring patienterna i ett nära samarbete.

Våra patienter är i alla åldrar från 18 år och uppåt och kommer till oss från hela regionen och även från andra regioner. Här behandlas patienter med olika typer av tumörsjukdomar. Vanliga diagnoser är bröstcancer, huvud- och halstumörer, sarkom samt cancer i mag- och tarmkanalen.   

Till avdelningen kommer patienter när deras utredning, behandling eller sjukdom kräver inneliggande vård. De behandlingar som ges hos oss är cytostatika/antikroppsbehandling och olika strålbehandlingar. Våra patienter har ofta infektioner samt smärt- och nutritionsproblem och kan även därför behöva inneliggande vård.

Vi har 18 vårdplatser och både akut och planerat intag. Vårdtiderna för våra patienter skiljer sig från någon dag upp till flera veckor.

Vi har inga specifika telefontider men det passar bäst att ringa till avdelningen efter klockab 11 när ronden för dagen är utförd.

För dig som utreds eller behandlas för cancer

När du eller din närstående vårdas hos oss ställs du förmodligen inför många frågor och funderingar. Här får du som ska utredas eller behandlas för cancer information som kan vara till nytta för dig.

 Läs mer