Onkologavdelning 101 B

1177

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

 1177.se

Telefon

018-611 55 11

Besök oss

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, ingång 101, våning 3

 Hitta till ingång

Onkologavdelning 101 B är en slutenvårdsavdelning med plats för 22 patienter under veckorna och 18 patienter över helgen.

Här behandlas patienter med olika typer av tumörsjukdomar. Vanliga diagnoser är bröstcancer, huvud-och halstumörer, sarkom samt cancer i mag- och tarmkanalen. Vårdtiden kan variera från något dygn till flera veckor.

Patienter som genomgår strålbehandling vårdas oftast på denna avdelning i samband med behandlingen.

Vi har besökstid för anhöriga kl 13-20, men kvällstid passar oftast bäst för besök. Anhöriga till patienter som vistas på flerbäddsrum ombeds visa hänsyn och tala med personal innan besök.

För dig som utreds eller behandlas för cancer

När du eller din närstående vårdas hos oss ställs du förmodligen inför många frågor och funderingar. Här får du som ska utredas eller behandlas för cancer information som kan vara till nytta för dig.

 Läs mer