Ödemmottagningen

Telefon

018-611 52 59

Här kan du ställa frågor gällande din remiss och lämna återbud.

Besöksadress

Ingång 79, kv

 Hitta till ingång

Ödemmottagningen på Akademiska sjukhuset bedömer och behandlar lymfödempatienter i hela Uppsalaregionen. För att komma till oss krävs en läkarremiss oavsett om du som patient kommer från slutenvården eller primärvården. Vi behandlar inte andra svullnader än lymfödem.

Så hittar du hit

  • Gå till ingång 78/79.
  • Kassa finns på entréplan ingång 79.
    (ÖNH-mottagningens reception).
  • Ta därefter två trappor ner till kulvertvåning (KV), hiss finns.
  • Följ skyltning mot ödemmottagningen.

Att tänka på inför ditt besök

  • Du anmäler dig i kassan även om du har frikort. Ta också med legitimation.
  • Om du inte kan komma till ditt bokade besök måste du meddela oss senast 24 timmar före besöket. Det finns flera möjligheter att avboka på: 1177 Vårdguiden eller via telefon.
  • Observera att nybesök bara kan avbokas två gånger, efter det skickas remissen tillbaka till den läkare som remitterat dig hit.

Så går det till hos oss

När du som patient kommer till oss gör vi en bedömning av ödemet och sätter därefter in lämplig behandling. I första hand får du information och råd hur du bäst ska hantera dina besvär och vad du själv kan gör för att lindra dessa. Vid behov provas kompressionsstrumpa ut. I ett senare skede när vi ser att kompressionsstrumpa går bra att använda men kanske ändå inte är tillräcklig för att hålla ödemet tillbaka går vi vidare i behandlingen. Det kan handla om att lära patienten att själv kompressionslinda eller använda annan speciell kompression exempelvis till natten. Vid svårare ödem kan det bli aktuellt med lymfapressbehandling oftast då kombinerat med kompressionslindning.

Vad gör en lymfterapeut?

En lymfterapeut mäter och registrerar hur stort ödemet är och väljer behandlingsmetod utifrån storleken, stadium och hur länge det har funnits. Andra problem och obehag tar vi också hänsyn till. Effekten av behandlingen följs upp vid ett kontrollbesök. I arbetet ingår också att informera om bakomliggande orsak till ödemet och varför vissa levnadsvanor har betydelse.