Läkemedel och farmaci har tilldelat Blodcentralen uppdraget att förvara och lämna ut koagulationspreparat.

  1. Beställning sker med läkemedelsrekvisition. Rekvisitionen skall innehålla uppgift om beställande avdelning samt personnummer och namn på patienten som preparatet är avsett för.
  2. För råd om val av preparat och dosering, kontakta Klinisk kemi och farmakologi.
  3. Sortimentet på Blodcentralen har valts i samråd med Akademiska sjukhusets kliniker.
    Nuvarande sortiment: Haemate, Nanofix, Confidex och Antitrombin III.

Vid eventuell returnering av koagulationspreparat som hämtats på Blodcentralen, kontakta Läkemedelsförsörjningen telefon 13467