Rehabiliterings­medicinska avdelningen 85 C1

1177

E-tjänster

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

 Logga in på 1177

Telefon

018-611 50 10

Besöksadress

Akademiska sjukhuset ing 85, 7 tr.

 Hitta till ingång

Om oss

Hos oss bedrivs specialiserad rehabilitering för personer som behöver inneliggande vård. De huvudsakliga patientgrupperna är personer med hjärnskada och andra tillstånd med neurologisk påverkan.
Vi tar emot patienter som är 18 år och äldre. Här rehabiliteras huvudsakligen personer som är bosatta i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

På avdelningen finns 14 vårdplatser och vi finns på Akademiska sjukhuset, ingång 85, våning 7.

Hjärnskade­rehabilitering

De vanligaste orsakerna till förvärvad hjärnskada är blodpropp eller blödning i hjärnans blodkärl (stroke) eller genom våld mot huvudet, till exempel efter trafik- eller fallolycka. Avdelningen tar även emot personer med andra orsaker till hjärnskada som syrebrist, infektion, inflammation och godartad hjärntumör för rehabilitering. Vanligast är att rehabilitering vid avdelningen ges i det tidiga skedet efter hjärnskadan. Tiden för inneliggande rehabilitering är som längst tre månader.

Vi tar emot patienter med alla svårighetsgrader av hjärnskada där inneliggande vård krävs. Patienten behöver dock vara medicinskt stabil och färdigutredd innan övertagning kan ske.

Under den inledande rehabiliteringen sker en utredning/bedömning som syftar till att kartlägga funktionstillstånd och funktionshinder.

Utredningen leder till en klarare bild av patientens
- Hjärnskada. Övriga sjukdomar och medicinska komplikationer
- Fungerande och kroppsliga funktioner
- Funktionshinder, fysiskt och kognitivt
- Förmåga att utföra olika aktiviteter
- Sociala situation
- Personliga faktorer som har betydelse för rehabiliteringen

Under/efter utredningsfasen formuleras kort- och långsiktiga mål. De dokumenteras i en individuell rehabiliteringsplan för patienten. Målen revideras vartefter rehabiliteringen fortgår.

I den fortsatta rehabiliteringen planeras parallellt för de hjälpinsatser som krävs för att patienten skall kunna få tillräckligt stöd i hemmet. Återgången till hemmet sker ofta stegvis. Först genom ett tidigt hembesök. Vid besöket utreds förutsättningarna för boende i hemmet. Därigenom kan permissioner till hemmet göras möjliga. Inför permissionerna kontaktas kommunen för de patienter som behöver hjälp i hemmet.

Efter den inneliggande rehabiliteringen remitteras samtliga patienter boende i Uppsala län till rehabiliteringsmedicinska mottagningen för möjlighet till fortsatt stöd i rehabiliteringsprocessen.