Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Ingång 85

I ingång 85 hittar du bland annat brännskadecentrum, gåskolan, neuroavdelningar och vinterträdgården. Här är även hållplatsen för sjukresor.

Föreläsningssal

I ingång 85 hittar du föreläsningssalen Gullstrandsalen.