PET/DT helkropp med spårämnet HTP

Undersökningen syftar till att kartlägga utbredningen av vissa sjukdomar, huvudsakligen tumörsjukdomar som kallas neuroendokrina tumörer.

Förberedelser

Du ska vara fastande 4 timmar före undersökningen. Tablett Karbidopa 200 mg ska tas 1 timme före injektion.

Vad visar PET/DT helkropp med HTP?

Spårämnet HTP tas upp endast i speciella celler i kroppen. Om det finns för många av dessa celler någonstans i kroppen kan de synliggöras med PET. Vid undersökningen görs även DT (skiktröntgen) som tillsammans med PET tydligare kan visa var sjukdomen finns.

Hur går undersökningen till?

Vi börjar med att sätta en infart i ett blodkärl. Därefter injiceras det radioaktiva läkemedlet (spårämnet). Bildtagningen startar ca 20 minuter efter injektionen.
Vid undersökningen scannas hela kroppen från hals till lår, vilket innebär att du får ligga på en brits som sakta rör sig genom kameran. Du ska ligga stilla under hela bildtagningen vilken tar cirka tjugo minuter. När PET bilderna är tagna utförs i samma läge en datortomografi med eller utan intravenös kontrast. När undersökningen är klar tas infarten bort och du får gå hem.

OBS! Det radioaktiva läkemedlet som du får i samband med undersökningen ger även stråldos till personer på nära avstånd. Som en försiktighetsåtgärd ber vi dig undvika att ta med barn eller gravida kvinnor som följeslagare.

Om du har fått kontrastmedel i samband med undersökningen är det bra om du under de närmaste timmarna efter undersökningen dricker 3-4 glas vatten för att skölja ur kontrastmedlet från njurarna.