PET/DT helkropp med spårämnet HTP

Undersökningen syftar till att kartlägga utbredningen av vissa sjukdomar, huvudsakligen tumörsjukdomar som kallas neuroendokrina tumörer.

Förberedelser

Du ska vara fastande 4 timmar före undersökningen. Tablett Karbidopa 200 mg ska tas 1 timme före injektion.

Vad visar PET/DT helkropp med spårämnet HTP?

Spårämnet HTP tas upp endast i speciella celler i kroppen. Om det finns för många av dessa celler någonstans i kroppen kan de synliggöras med PET. Vid undersökningen görs även datortomografi (DT), skiktröntgen, som tillsammans med PET tydligare kan visa var sjukdomen finns.

Hur går undersökningen till?

Vi börjar med att sätta en nål i ett blodkärl. Därefter injicerar vi det radioaktiva spårämnet. Bildtagningen startar ca tjugo minuter efter injektionen.

Vid undersökningen får du ligga på en brits som åker in i kameran som liknar en stor ring. Du ska ligga stilla under hela bildtagningen som tar ca tjugo minuter. Först görs en undersökning med DT av valda delar av kroppen och strax därefter börjar PET-undersökningen. Britsen kommer då att flytta sig i steg genom kameran. När undersökningen är klar tas nålen bort och du får i regel lämna PET-avdelningen direkt efter.