PET/DT helkropp med spårämnet fludeoxyglucose (FDG)

PET, positronemissionstomografi, är en diagnostisk metod som används för att undersöka ämnesomsättningen i kroppens olika organ, bedöma sjukdomstillstånd eller följa effekterna av en behandling. DT, datortomografi, är samma som skiktröntgen och används för att undersöka anatomiska förändringar i kroppen. I kameran som används vid denna undersökning är PET och DT ihopsatta i samma enhet.

Förberedelser

Du ska vara fastande 6 timmar före undersökningen men bör dricka cirka 5 dl vatten innan undersökningen. Mediciner kan tas som vanligt om inte läkare har angett annat.

Vad visar PET/DT med FDG?

Den substans som man använder mest för PET är fludeoxyglucose (FDG) som är en variant av glukos, även kallad druvsocker. FDG tas upp av alla organ på samma sätt som vanlig glukos, vilket kroppen använder som energikälla. Cancerceller och inflammatoriska celler behöver mycket mer glukos än friska celler. Därför tas större mängd FDG upp i dessa celler. Detta kan registreras med hjälp av en PET-kamera, som fångar upp energin från den isotop som byggts in i FDG. Om man hittar någon tumörmisstänkt förändring i kroppen vid en röntgenundersökning eller datortomografi, kan man med PET se om det rör sig om en cancersjukdom och också om det finns tumörspridning i kroppen. I samband med PET görs alltid samtidigt en DT-undersökning, som kan vara med eller utan röntgenkontrast beroende på vilken information din läkare behöver.

Hur går undersökningen till?

Vi börjar med att sätta en nål i ett blodkärl och ta ett blodsocker. Därefter får du en plats att vila på och vi injicerar FDG via ett dropp. Nu får du ligga och vila fram till bildtagningen som startar 1-3 timmar efter injektionen. Din frågeställning avgör när vi kan starta.

Vid undersökningen får du ligga på en brits som åker in i kameran som liknar en stor ring. Du ska ligga stilla under hela bildtagningen som kan ta upp till 30 min.

Först görs en PET-undersökning där britsen kommer att flytta sig i steg genom kameran. Undersökningen avslutas med en datortomografi där vi också kommer att ge jodkontrast. När undersökningen är färdig tas nålen bort och du får i regel lämna PET-avdelningen direkt efter.