PET/DT helkropp med spårämnet fludeoxyglucose (FDG)

Syftet med undersökningen kan variera. Det kan till exempel vara att bedöma sjukdomstillstånd eller följa effekterna av en behandling.

Förberedelser

Du ska vara fastande 6 timmar före undersökningen men bör dricka ca 5 dl vatten innan undersökningen. Mediciner kan tas som vanligt om inte läkare har angett annat.

Vad visar PET/DT med FDG?

Positron Emissions Tomografi (PET) i kombination med datortomografi (DT) är en undersökningsmetod där man får en sammanslagen bild av anatomin och funktionen av de avbildade organen. Den anatomiska bilden genereras av röntgenstrålar och den funktionella bilden fås via ett radioaktivt märkt spårämne.

Ett av de vanligaste spårämnena är FDG, som är en variant av glukos. Detta tas upp av alla celler på samma sätt som vanligt socker. Det är därför du måste fasta innan undersökningen. Cancerceller och inflammatoriska celler behöver mycket mer glukos än friska celler. Därför tas en större mängd FDG upp i dessa celler och syns sedan på PET-bilden.

Hur går undersökningen till?

Vi börjar med att sätta en kanyl i ett blodkärl. Därefter injicerar vi FDG via ett dropp. Detta ger varken obehag eller biverkningar. Du får sedan ligga och vila fram till bildtagningen som startar 1-3 timmar efter injektionen. Din frågeställning avgör när vi kan starta.

Vid undersökningen får du ligga på en brits som rör sig igenom kameran enligt ett fastlagt mönster. Du måste ligga stilla under hela bildtagningen som kan ta från tjugo minuter upp till en timme.

Ibland ges även röntgenkontrast vid undersökningen, beroende på vilken information din läkare behöver.

Efter avslutad undersökning granskas bilderna av våra läkare och svar skickas sedan till din remitterande läkare inom några dagar.

OBS! Upp till 12 timmar efter undersökningen kommer du att utsätta personer i din närmaste omgivning för en viss stråldos. Barn och gravida är extra känsliga för strålning och bör därför inte vara med vid undersökningen. Det är inte heller lämpligt att göra en hemresa med barn i bilen. Spädbarn bör, om möjligt, skötas av någon annan under denna tid.