PET/DT helkropp med spårämnet FLU (Fluor)

Undersökningen används för att kartlägga skelettmetastasering eller annan spridd skelettsjukdom. Undersökningen kan även användas vid protesfrågeställningar.

Förberedelser

Inga speciella förberedelser

Hur går undersökningen till?

Vi börjar med att sätta en infart i ett blodkärl. Därefter injiceras det radioaktiva läkemedlet (spårämnet). Bildtagningen startar cirka 1 timme efter injektionen. Vid undersökningen scannas hela kroppen från hals till lår, vilket innebär att du får ligga på en brits som sakta rör sig genom kameran. Du ska ligga stilla under hela bildtagningen vilken tar cirka 10 minuter. När PET bilderna är tagna utförs i samma läge en datortomografi med eller utan intravenös kontrast. Vid protesfrågeställning utförs bildtagning över protesområdet med marginal. När undersökningen är klar tas infarten bort och du får gå hem.

OBS! Det radioaktiva läkemedlet som du får i samband med undersökningen ger även stråldos till personer på nära avstånd. Som en försiktighetsåtgärd ber vi dig undvika att ta med barn eller gravida kvinnor som följeslagare.

Om du har fått kontrastmedel i samband med undersökningen är det bra om du under de närmaste timmarna efter undersökningen dricker 3-4 glas vatten för att skölja ur kontrastmedlet från njurarna.