Databaser A-Ö

AMED - referenser till tidskriftartiklar inom alternativmedicin, sjukgymnastik, arbetsterapi, rehabilitering och palliativ vård.

Clinical key - medicinsk söktjänst som innehåller e-tidsskrifter och e-böcker med klinisk inriktning. Även bilder, filmer, läkemedelsinformation, kliniska behandlingsguider, patientinformation och evidenssammanfattnngar (FirstConsult) ingår.

För åtkomst hemifrån behöver du skapa ett personligt elsevier-konto och aktivera remote access på kontot när du är inne i databasen på din arbetsplats via regionens nätverk.

Cochrane Library  - systematiska litteraturöversikter samt referenser till randomiserade kontrollerade studier inom medicin och hälso- och sjukvård.

Drugline - en fulltextdatabas med värderad läkemedelsinformation.

Embase - referenser inom medicin, farmakologi, toxikologi och medicinsk teknik. Medline är inkluderad i denna databas.

FASS – information om läkemedel för personal inom vård och apotek.

Medline ALL - referenser till artiklar inom medicin och biomedicin. Medline är en del av PubMed som är National Library of Medicines (NLM) bibliografiska databas.

Micromedex -evidensbaserad och producentobunden information om toxiska substanser, läkemedel samt ört- och alternativmediciner med aspekter som behandling, biverkningar och interaktioner

OT-seeker – referenser till evidensbaserade artiklar inom arbetsterapi. Innehåller systematiska översikter. 

PEDro – referenser till randomiserade kontrollerade studier och systematiska litteraturöversikter inom sjukgymnastik.

PEN: Practice-based evidence in nutrition - evidensbaserade riktlinjer inom nutrition.

PsycINFO – referenser till vetenskapliga publikationer inom psykologi och de psykologiska aspekterna hos närliggande discipliner som medicin och psykiatri.

PubMed - referenser till artiklar inom medicin, biomedicin, omvårdnad, odontologi och sjukvård.

SBU:s rapporter och publikationer- rapporter och publikationer publicerade av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Utvärderingar av både etablerade och nya metoder som används inom vården. 

SIS standarder - (Swedish Standards Institute) databas med svenska, europeiska och globala standarder.

SVELIC - öppet publicerade utredningar och evidensbaserad läkemedelsinformation.

SveMed+  - referenser till artiklar från skandinaviska tidskrifter inom medicin, odontologi, hälso- och sjukvård, arbetsterapi, omvårdnad och sjukgymnastik.

Svensk MeSH - en översättning till svenska av de medicinska ämnesord som används i PubMed.

Trip medical database - en sökmotor för samsökning av öppna källor i evidensbaserad medicin.

UpToDate  - evidensbaserat kliniskt kunskapsstöd för specialistvården. Avtalet gäller endast för anställda vid Akademiska sjukhuset samt Lasarettet i Enköping. För åtkomst hemifrån behöver du skapa ett personligt konto när du är inne i databasen på din arbetsplats via regionens nätverk.