Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Databaser A-Ö

Clinical key - medicinsk söktjänst som innehåller e-tidsskrifter och e-böcker med klinisk inriktning. Även bilder, filmer, läkemedelsinformation, kliniska behandlingsguider, patientinformation och evidenssammanfattnngar (FirstConsult) ingår.

För åtkomst hemifrån behöver du skapa ett personligt elsevier-konto och aktivera remote access på kontot när du är inne i databasen på din arbetsplats via regionens nätverk.

Cochrane Library  - systematiska litteraturöversikter samt referenser till randomiserade kontrollerade studier inom medicin och hälso- och sjukvård.

Embase - referenser inom medicin, farmakologi, toxikologi och medicinsk teknik. Medline är inkluderad i denna databas.

FASS – information om läkemedel för personal inom vård och apotek.

FAS UT 2024 - Under år 2024 har Region Uppsala tillgång till FAS UT på prov. Beroende på utfall kan avtalet eventuellt komma att förlängas. FAS UT är ett kliniskt kunskapsstöd för att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling. Avtalet gäller endast för anställda inom Region Uppsala samt privata vårdgivare med avtal med Region Uppsala. FAS UT 2024 får inte överlåtas, upplåtas eller på annat sätt spridas utanför ovanstående verksamheter.

Micromedex -evidensbaserad och producentobunden information om toxiska substanser, läkemedel samt ört- och alternativmediciner med aspekter som behandling, biverkningar och interaktioner

OT-seeker – referenser till evidensbaserade artiklar inom arbetsterapi. Innehåller systematiska översikter. 

PEDro – referenser till randomiserade kontrollerade studier och systematiska litteraturöversikter inom sjukgymnastik.

PEN: Practice-based evidence in nutrition - evidensbaserade riktlinjer inom nutrition.

PubMed - referenser till artiklar inom medicin, biomedicin, omvårdnad, odontologi och sjukvård.

SBU:s rapporter och publikationer- rapporter och publikationer publicerade av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Utvärderingar av både etablerade och nya metoder som används inom vården. 

SIS standarder - (Swedish Standards Institute) databas med svenska, europeiska och globala standarder.

SVELIC - öppet publicerade utredningar och evidensbaserad läkemedelsinformation.

SveMed+  - referenser till artiklar från skandinaviska tidskrifter inom medicin, odontologi, hälso- och sjukvård, arbetsterapi, omvårdnad och sjukgymnastik.

Svensk MeSH - en översättning till svenska av de medicinska ämnesord som används i PubMed.

Trip medical database - en sökmotor för samsökning av öppna källor i evidensbaserad medicin.

UpToDate  - evidensbaserat kliniskt kunskapsstöd för specialistvården. Avtalet gäller endast för anställda vid Akademiska sjukhuset samt Lasarettet i Enköping. För åtkomst hemifrån behöver du skapa ett personligt konto när du är inne i databasen på din arbetsplats via regionens nätverk.