SCAPIS testcentrum

Målet med SCAPIS är att hitta människor som ligger i riskzon för hjärt-lungsjukdom. Till oss på SCAPIS testcentrum kommer du som bjudits för att delta i del 2 av SCAPIS.

 

Information om SCAPIS 2

SCAPIS (Swedish CardioPulmonary bioImage Study) är den mest omfattande studien kring hjärt-lungsjukdom som hittills genomförts i världen. 30 000 deltagare mellan 50 och 64 år från hela landet har genomgått omfattande undersökningar. Syftet är att kunna identifiera individuella risker för exempelvis stroke, KOL, plötsligt hjärtstopp, hjärtinfarkt och andra hjärtsjukdomar och sätta in behandling innan sjukdomen uppstår. 

Vem får delta i SCAPIS 2?

Du som tidigare deltagit i SCAPIS och som får en personlig inbjudan per brev, får delta i SCAPIS 2. Urvalet är slumpmässigt

Hur bokar jag mina besök?

Endast de som får hem en personlig inbjudan kan delta. I detta brev ombeds du att anmäla intresse på www.scapis.se/scapis2, efter att du lämnat din intresseanmälan kommer vi att kontakta dig för att boka in datum för dina besök hos oss på testcentrum.

Hur kontaktar jag er om jag får förhinder inför besöken?

Frågor gällande alla besök inklusive det besök som sker på röntgen sker via vår bokningskoordinator.
Du når oss då via telefon: 018–617 42 26.

Inför ditt besök SCAPIS 2

All information som du behöver inför besöken kommer att skickas till dig i god tid innan ditt första besök. Alla frågor kring dina besök på röntgen är det vår bokningskoordinator som du ska kontakta.

Vad händer vid besöken?

Undersökningarna sker enligt liknande upplägg som tidigare, vilket innebär 2–3 besök med cirka 2 veckors mellanrum. Besöken är kostnadsfria. För vissa kan det komma att bli aktuellt med ytterligare ett besök och ett uppföljande telefonsamtal.

Alla medverkande får en mycket grundlig hälsoundersökning av hjärta, kärl och lungor samt status för blodsocker och kolesterol. Det innebär bland annat blodprover, registrering av fysisk aktivitet, lungfunktionstest och skiktröntgenundersökning (CT) samt frågor om levnads- och matvanor.