Arbeta hos oss inom vårdadministrativ service

Vill du möta utmaningar, ha varierande arbetsuppgifter och få möjligheten att växa?

Det kan du få hos oss. Vi är ett specialistsjukhus och är en arbetsplats där vi tror på att ditt engagemang och din kunskap skapar ett bättre liv. Du är viktig. Inte bara för våra patienter, utan också för oss och vår framtid.

Våra lediga tjänster

Alla VAS tjänster och vikariat är kopplade till samma annons. Där anger du vilka tjänster eller områden du är intresserad av och behöver därför bara skicka in en ansökan.

VAS 1A: Tillsvidaretjänst på 100%, kvinnofridsmottagningen

Till kvinnofridsmottagningen kan de som har utsatts för våld, hot eller sexuella övergrepp komma för att få hjälp och stöd. Som medicinsk sekreterare på mottagningen består dina huvudsakliga arbetsuppgifter bland annat av diktatutskrifter för öppenvård med tillhörande registreringar, fakturering och remisshantering. Här ingår även patientkontakt via telefon och visst receptionsarbete, posthantering samt andra sedvanliga förekommande administrativa arbetsuppgifter. Du har ett nära samarbete med verksamheten då du är ensam i din roll som medicinsk sekreterare på mottagningen.

VAS 1B: Medicinsk sekreterare kardiologen, vikariat 100%, cirka 1 år

Med ansvar för slutenvård och öppenvård inom kardiologi kommer ditt uppdrag främst bestå av journaldokumentation med tillhörande diagnoskodning och efterföljande registreringar, remisshantering, fakturering samt anda vanligt förekommande arbetsuppgifter. Vi har ett nära samarbete med verksamheten. Inom teamet fördelar vi arbetet på våra dagliga styrningar, vilket kan innebära att stötta andra områden inom område 1B.

VAS 1B: Medicinsk sekreterare till blod- och tumörsjukdomar, 100 %

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att kalla och boka patienter, remisshantering, telefonservice och registreringar i SVF (standardiserade vårdförlopp). Vi har ett nära samarbete med verksamheten.

VAS 1C: Medicinsk sekreterare till mag-tarm-avdelning 100B2 och dagsjukvård, tillsvidare 80%

Med ansvar för öppen- och slutenvård inom mag-tarm (gastroenterologi) kommer ditt uppdrag främst bestå av journaldokumentation med tillhörande diagnoskodning och efterföljande registreringar, remisshantering, fakturering samt andra vanligt förekommande arbetsuppgifter. Vi har ett nära samarbete med verksamheten. Inom teamet fördelar vi arbetet på våra dagliga styrningar, vilket kan innebära att stötta andra områden inom enhet 1C.

VAS 2A: Medicinsk sekreterare til thoraxkirurgen, 100 %

Vi söker dig som vill arbeta på en avdelning nära verksamhet och personal. Teamet består av tre medicinska sekreterare, där samarbete och flexibilitet värderas högt. Arbetet är omfattande och bitvis intensivt med hög arbetsbelastning och snabb handläggning. Förutom journalutskrifter och diagnosklassificering består arbetet av remisshantering, kontakt med andra sjukhus, handläggning av fakturor, posthantering, delta i ronder, telefonservice med mera. Några års erfarenhet av yrket är meriterande. Tillträde snarast.

VAS 2C: Medicinsk sekreterare neurologi, vikariat 100 %

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara journaldokumentation efter diktat med tillhörande registreringar och planeringar.

VAS 2C: Medicinsk sekreterare neurologi, tillsvidare 100 %

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av diktatutskrifter med efterföljande registreringar och planeringar, remisshantering, telefonservice, posthantering, boka/kalla patienter samt andra för en medicinsk sekreterare vanligt förekommande administrativa arbetsuppgifter.

Du uppskattar variation i arbetet, högt tempo och snabba vändningar. Du trivs att sitta i verksamheten med allt det innebär, du ser det som en självklarhet att lära dig de administrativa rutinerna kring både öppen- och slutenvård.

VAS 3B: Medicinsk sekreterare till barn- och ungdomspsykiatrin, tillsvidareanställning 100%

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består bl a av diktatutskrifter med efterföljande registreringar, remisshantering , tidboksadministration, kalla och boka, receptionsarbete samt andra sedvanliga förekommande administrativa arbetsuppgifter.

Vi har ett nära samarbete med verksamheten. Inom teamet fördelar vi arbetet på våra dagliga styrningar, vilket innebär att stötta andra områden inom område 3B men även område 3 och hela VAS.

Tjänsten är med placering i barn- och ungdomspsykiatrins öppenvård på Märstagatan.

VAS 3D: Medicinsk sekreterare till intensivvårdsavdelningen för nyfödda 95 F, tillsvidare 100 %

Arbetsuppgifter: Vi sköter inskrivningar i olika system, ekonomiregistreringar, remisshantering, hotellbokningar, statistik och register, service till föräldrar som är inneliggande, journalutskrifter, samt övriga sedvanliga arbetsuppgifter för medicinska sekreterare på intensivvårdsavdelningen för nyfödda. Du sitter i verksamheten och har ett tätt samarbete med samtliga professioner på avdelningen, samt med dina medicinska sekreterarkollegor i området. 

Vill du jobba med oss?

Kontakta Caroline Eriksson Berlin, vårdadministrativ chef
caroline.eriksson.berlin@akademiska.se 

Se filmen om hur det är att arbeta som medicinsk sekreterare

Kontakta oss

Caroline Eriksson Berlin
Vårdadministrativ chef
073-866 51 64, 018-611 13 97

Karin Söderlund
HR-partner
018-611 61 31
karin.soderlund@akademiska.se

Postadress:
Akademiska sjukhuset
HR-avdelningen
751 85 Uppsala