Arbeta hos oss inom vårdadministrativ service

Vill du möta utmaningar, ha varierande arbetsuppgifter och få möjligheten att växa?

Det kan du få hos oss. Vi är ett specialistsjukhus och är en arbetsplats där vi tror på att ditt engagemang och din kunskap skapar ett bättre liv. Du är viktig. Inte bara för våra patienter, utan också för oss och vår framtid.

Våra lediga tjänster

Alla VAS tjänster är kopplade till samma annons. Där anger du vilka tjänster eller områden du är intresserad av och behöver därför bara skicka in en ansökan. 

Område 1A: Sommarvikarier till akutmottagningen, 65-75 %

Arbetsuppgifter: Administrativa uppgifter såsom diktatutskrifter för öppen- och slutenvård med tillhörande registreringar och remisshantering.
Telefonservice till både patienter, anhöriga och andra verksamheter samt bistå vårdpersonalen med akuta inskrivningar.

Minimikrav: Medicinsk sekreterarstuderande alternativt läkarkandidat.

Vi erbjuder fyra deltidstjänster på 65-75 % från vecka 26 till vecka 33. I tjänsten ingår obekväma arbetstider såsom antingen dag/kväll eller natt samt helgtjänstgöring.

Område 1B: Medicinsk sekreterare eller kanslist till klinisk fysiologi, 75 %

Arbetsuppgifter: Kalla patienter till undersökningar. Telefonhantering, fakturering, kassaavstämning och ta emot patienter i kassan.

Vikariat med omgående tillsättning, fram till och med 2020-08-31.

Område 2C: Medicinsk sekreterare neurokirurgi, 100 %

Arbetsuppgifter: Administrativa uppgifter såsom diktatutskrifter för öppen- och slutenvård med tillhörande registreringar, fakturering, remisshantering.
Här ingår även tidboksadministration, kalla och boka patienter och patientkontakt via telefon. Vi erbjuder en tillsvidaretjänst och ett vikariat.

Område 2C: Neurologmottagning, 100 %

Arbetsuppgifter: Administrativa uppgifter såsom diktatutskrifter för öppenvård med tillhörande registreringar, fakturering, remisshantering.
Här ingår även tidboksadministration, kalla och boka patienter och patientkontakt via telefon.

Vi söker två medicinska sekreterare där vi erbjuder en tillsvidaretjänst och ett graviditetsvikariat.

Område 3A: Sommarvikarier till akutmottagningen för psykiatri, 100 %

Arbetsuppgifter: Administrativa uppgifter såsom diktatutskrifter för öppen- och slutenvård med tillhörande registreringar och remisshantering.

Minimikrav: Medicinsk sekreterarstuderande alternativt läkarkandidat.

Vi erbjuder två vikariat på 100 % från vecka 26 till vecka 33. I tjänsten ingår obekväma arbetstider såsom antingen dag, kväll och helgtjänstgöring.

Område 3A: Medicinsk sekreterare till akutmottagningen för barn- och ungdomspsykiatri, 100%

Arbetsuppgifter: Administrativa uppgifter såsom diktatutskrifter för öppen- och slutenvård med tillhörande registreringar, fakturering, remisshantering.

Område 3B: medicinsk sekreterare till barn- och ungdomspsykiatrin, 100 %

Arbetsuppgifter: Administrativa uppgifter såsom diktatutskrifter för öppenvård med tillhörande registreringar, fakturering, remisshantering.
Här ingår även tidboksadministration, kalla och boka patienter, patientkontakt via telefon samt receptionsarbete.

Tjänsten är med placering i barn- och ungdomspsykiatrins öppenvård på Märstagatan.

Område 3B: medicinsk sekreterare till affektiva sjukdomar, 100 %

Arbetsuppgifter: Administrativa uppgifter såsom diktatutskrifter för öppenvård med tillhörande registreringar, fakturering, remisshantering.
Här ingår även tidboksadministration, kalla och boka patienter, patientkontakt via telefon samt receptionsarbete.

Område 3B: medicinsk sekreterare till affektiva sjukdomar, vikariat 75 %

Arbetsuppgifter: Administrativa uppgifter såsom diktatutskrifter för öppenvård med tillhörande registreringar, fakturering, remisshantering.
Här ingår även tidboksadministration, kalla och boka patienter, patientkontakt via telefon samt receptionsarbete.

Område 3C: Medicinsk sekreterare till obstetrikteamet, 100 %

Arbetsuppgifter: Administrativa uppgifter såsom diktatutskrifter för öppenvård och slutenvård med tillhörande registreringar, fakturering, remisshantering. Här ingår även tidboksadministration, kalla och boka patienter, patientkontakt samt fakturering.

Vill du jobba med oss?

Kontakta Caroline Eriksson Berlin, vårdadministrativ chef
caroline.eriksson.berlin@akademiska.se 

Se filmen om hur det är att arbeta som medicinsk sekreterare

Kontakta oss

Caroline Eriksson Berlin
Vårdadministrativ chef
073-866 51 64, 018-611 13 97

Karin Söderlund
HR-partner
018-611 61 31
karin.soderlund@akademiska.se

Postadress:
Akademiska sjukhuset
HR-avdelningen
751 85 Uppsala