Arbeta hos oss inom vårdadministrativ service

Vill du möta utmaningar, ha varierande arbetsuppgifter och få möjligheten att växa?

Det kan du få hos oss. Vi är ett specialistsjukhus och är en arbetsplats där vi tror på att ditt engagemang och din kunskap skapar ett bättre liv. Du är viktig. Inte bara för våra patienter, utan också för oss och vår framtid.

Våra lediga tjänster

Alla VAS tjänster är kopplade till samma annons. Där anger du vilka tjänster eller områden du är intresserad av och behöver därför bara skicka in en ansökan.

Område 1B: Medicinsk sekreterare, onkologi, behandlings- och utredningsavdelningarna, 100 %

Arbetsuppgifter: Tidboksadministration, att boka och kalla patienter samt samordna behandlingar med andra enheter såsom t ex röntgen och strålbehandlingen, remisshantering, patientkontakt via telefon, samt vid behov diktatutskrifter etc.

Område 2A: Medicinsk sekreterare till bröstmottagningen

Vi söker en medicinsk sekreterare till bröstmottagningen, med placering på Samariterhemmets sjukhus. Det är en liten mottagning där det arbetar två medicinska sekreterare. Du ska tycka om att möta patienter, både via telefon och personligt, samt vara bra på att stötta och ge god service till vårdpersonalen. Du kommer att kalla och boka patienter, hantera remisser, skriva journaler med mera.

Arbetet på bröstmottagningen är ett jobb med många delar, men som ger så mycket för rätt person. Välkommen att söka tjänsten hos oss!

Område 3D: medicinsk sekreterare till intensivvårdsavdelningen för nyfödda 95F, vikariat 100%

Arbetsuppgifter: Administrativa uppgifter såsom diktatutskrifter med efterföljande registreringar inom både öppen- och slutenvård, remisshantering, posthantering, fakturering, registrering i kvalitetsregister samt i övrigt vanligt förekommande administrativa uppgifter.

Vikariat under perioden 2020-11-30 till och med 2022-01-30

Vill du jobba med oss?

Kontakta Caroline Eriksson Berlin, vårdadministrativ chef
caroline.eriksson.berlin@akademiska.se 

Se filmen om hur det är att arbeta som medicinsk sekreterare

Kontakta oss

Caroline Eriksson Berlin
Vårdadministrativ chef
073-866 51 64, 018-611 13 97

Karin Söderlund
HR-partner
018-611 61 31
karin.soderlund@akademiska.se

Postadress:
Akademiska sjukhuset
HR-avdelningen
751 85 Uppsala