Arbeta hos oss inom vårdadministrativ service

Vill du möta utmaningar, ha varierande arbetsuppgifter och få möjligheten att växa?

Det kan du få hos oss. Vi är ett specialistsjukhus och är en arbetsplats där vi tror på att ditt engagemang och din kunskap skapar ett bättre liv. Du är viktig. Inte bara för våra patienter, utan också för oss och vår framtid.

Våra lediga tjänster

Är du intresserad av någon av våra tjänster så kontakta gärna någon av oss som står som kontaktpersoner för respektive tjänst.

Medicinsk sekreterare till mottagning för hjärnstimulering, veteranmottagning och könsidentitetsmottagning BUP

Ditt uppdrag består av journaldokumentation med tillhörande diagnoskodning och efterföljande registreringar samt fakturering och bevakningslistor.

Tjänsten innefattar 3 mottagningar med varierande arbetsuppgifter.

Vi fördelar arbetet på våra dagliga styrningar, vilket kan innebära att även stötta andra områden i VAS. Provanställning om 6 månader kan komma att tillämpas.

Tillsvidare 80 %, tillträde enligt överenskommelse.
Rekryterande chef: Linnea Molla 018-6171856
linnea.molla@akademiska.se

Medicinsk sekreterare till Akademiska barnsjukhuset, Barnmottagningen för blod- och tumörsjukdomar/barnakuten 50/50

Ditt uppdrag kommer främst bestå av journaldokumentation inom öppen- och slutenvård med tillhörande diagnoskodning och efterföljande registreringar, fakturering, bevakningslistor och viss posthantering samt andra vanligt förekommande arbetsuppgifter. Du kommer ibland täcka upp för avdelningssekreteraren på barnakutmottagningen. Vi fördelar arbetet på våra dagliga styrningar, vilket kan innebära att även stötta andra områden i VAS.

Tillsvidare 100 %, tillträde 2023-02-06 eller enligt överenskommelse.

Rekryterande chef: Malin Kouba, gruppchef
018-617 34 31 malin.kouba@regionuppsala.se

Medicinsk sekreterare till neurologen

Med ansvar för slutenvård kommer ditt uppdrag främst bestå av journaldokumentation, med tillhörande diagnoskodning och efterföljande registreringar, remisshantering, fakturering, 1177/telefon, kalla och boka patienter samt andra vanligt förekommande arbetsuppgifter. 

Som person är du flexibel, positiv, noggrann och självständig. Du uppskattar variation i arbetet, högt tempo och snabba vändningar. Du ser det som en självklarhet att lära dig de administrativa rutinerna kring både öppen- och slutenvård.

Inom teamet fördelar vi arbetet på våra dagliga styrningar, vilket kan innebära att stötta andra områden i VAS.

Tillsvidare 100%, tillträde enligt överenskommelse.

Rekryterande chef: Viktoria Viklund, 018-611 28 50,
viktoria.viklund@akademiska.se

Medicinsk sekreterare på Blod- och tumörsjukdomar för hematologi

Ditt uppdrag kommer främst att bestå av journaldokumentation inom öppen- och slutenvård med tillhörande diagnoskodning och efterföljande registreringar. Viss remisshantering, fakturering samt andra vanligt förekommande arbetsuppgifter. Vi fördelar arbetet på våra dagliga styrningar, vilket kan innebära att stötta andra områden i VAS.

Tillsvidare, 100 % tillträde 2022-12-01 eller enligt överenskommelse. Tillsättning sker löpande.
Rekryterande chef: Annki Ingvarsdotter, 018-611 98 78, annki.ingvarsdotter@akademiska.se

Medicinsk sekreterare på Blod- och tumörsjukdomar för onkologisk endokrinologi

Ditt uppdrag kommer främst att bestå av journaldokumentation inom öppen- och slutenvård med tillhörande diagnoskodning och efterföljande registreringar, viss remisshantering, fakturering samt andra vanligt förekommande arbetsuppgifter. Många av patienterna är från andra delar av landet och det förekommer därför tät kontakt med andra vårdgivare i andra regioner. Vi fördelar arbetet på våra dagliga styrningar, vilket kan innebära att stötta andra områden i VAS.

Tillsvidare, 100 % tillträde 2022-12-01 eller enligt överenskommelse. Tillsättning sker löpande.
Rekryterande chef: Annki Ingvarsdotter, 018-611 98 78, annki.ingvarsdotter@akademiska.se

Medicinsk sekreterare till reumatologmottagningen

Arbetsuppgifterna är stimulerande, vi kallar och bokar in patienter för besök och telefonbesök, provtagningar. Vi utför journaldokumentation, ger telefonservice, arbetar med fakturering, tar hand om post och skanning av vårddokumentation och arbetar med diagnosklassificering.

Tillsvidare, 100% med tillträde 1 november.

Rekryterande chef  Marianne Söderblom, Tel: 070-611 17 09,
marianne.soderblom@akademiska.se

Medicinsk sekreterare till mag-tarmavdelning och dagsjukvård gastroenterologi

Arbetsuppgifterna består av journaldokumentation slutenvård och även öppenvård. Arbete med fakturering, olika bevakningslistor och andra administrativa uppgifter.

Du som söker är utbildad medicinsk sekreterare och har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift. Erfarenhet av diagnosklassificering och kunskaper i vårt journalsystem Cosmic är meriterande.

Tillsvidare 100%, tillträde snarast.
Rekryterande chef  Marianne Söderblom, Tel: 070-611 17 09,
marianne.soderblom@akademiska.se

Medicinsk sekreterare till njurmottagningen

Arbetsuppgifterna består av journaldokumentation öppenvård, det ingår även att skriva till två dialysavdelningar. Arbete med fakturering, olika bevakningslistor, skanning och posthantering.

Du som söker är utbildad medicinsk sekreterare och har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift. Erfarenhet av diagnosklassificering och kunskaper i vårt journalsystem Cosmic är meriterande.

Tillsvidare 100%, tillträde 3 januari 2023
Rekryterande chef  Marianne Söderblom, Tel: 070-611 17 09,
marianne.soderblom@akademiska.se

Medicinsk sekreterare till endokrin och diabetesmottagningen 

Arbetsuppgifterna består av journaldokumentation öppenvård, göra bokningsunderlag till väntelistor. Arbete med fakturering, olika bevakningslistor, posthantering och andra administrativa uppgifter.

Du som söker är utbildad medicinsk sekreterare och har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift. Erfarenhet av diagnosklassificering och kunskaper i vårt journalsystem Cosmic är meriterande.

Vikariat till den 31/12 2023 100%, tillträde snarast
Rekryterande chef  Marianne Söderblom, Tel: 070-611 17 09,
marianne.soderblom@akademiska.se

Medicinsk sekreterare till ortopedavdelning 70 A

Med ansvar för slutenvård kommer ditt uppdrag främst bestå av journaldokumentation med tillhörande diagnoskodning och efterföljande registreringar, remisshantering, fakturering samt anda vanligt förekommande arbetsuppgifter. Som person är du flexibel, positiv, noggrann och självständig. Du uppskattar variation i arbetet, högt tempo och snabba vändningar. Du trivs att sitta i verksamheten med allt det innebär, du ser det som en självklarhet att lära dig de administrativa rutinerna kring både öppen- och slutenvård.

Inom teamet fördelar vi arbetet på våra dagliga styrningar, vilket kan innebära att stötta andra områden i VAS.

Tillsvidare 100%, tillträde enligt överenskommelse.
Rekryterande chef: Viktoria Viklund, 018-611 28 50,
viktoria.viklund@akademiska.se

Medicinsk sekreterare till ögonsjukdomar

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av diktatutskrifter med efterföljande registreringar och planeringar, remisshantering, telefonservice, posthantering samt andra för en medicinsk sekreterare vanligt förekommande administrativa arbetsuppgifter. Inom teamet fördelar vi arbetet på våra dagliga styrningar, vilket kan innebära att stötta andra områden inom område 2.

Tillsvidare 100%, tillträde enligt överenskommelse.
Rekryterande chef: Viktoria Viklund, 018-611 28 50,
viktoria.viklund@akademiska.se

Medicinsk sekreterare till barn och ungdomspsykiatri

Ditt uppdrag består av journaldokumentation med tillhörande diagnoskodning och efterföljande registreringar. Fakturering, bevakningslistor.
Du som söker är utbildad medicinsk sekreterare. Erfarenhet av diagnosklassificering och kunskaper i vårt journalsystem Cosmic är meriterande. 
Provanställning om 6 månader kan komma att tillämpas. 

Tillsvidare 100 %, tillträde enligt överenskommelse.
Rekryterande chef: Linnea Molla 018-617 18 56
linnea.molla@akademiska.se

Medicinsk sekreterare till kvinnosjukvård

Ditt uppdrag kommer främst att bestå av journaldokumentation med tillhörande diagnoskodning och efterföljande registreringar. Fakturering, bevakningslistor.
Du som söker är utbildad medicinsk sekreterare. Erfarenhet av diagnosklassificering och kunskaper i vårt journalsystem Cosmic är meriterande.

Två tillsvidare 100 %, tillträde enligt överenskommelse.
Vikariat 100 % till och med 2023-09-04 med möjlighet till förlängning inom VAS, tillträde enligt överenskommelse.
Rekryterande chef: Sabina Stenius, 018-617 51 79, 
sabina.stenius@akademiska.se

Medicinska sekreterare till neurokirurgen

Arbetsuppgifter: Journaldokumentation inom öppen- och slutenvård med tillhörande diagnoskodning och efterföljande registreringar, kalla och boka, remisshantering, fakturering samt andra vanligt förekommande arbetsuppgifter. Arbetet fördelas genom daglig styrning, vilket kan innebära att vi stöttar andra områden inom VAS.

En tillsvidaretjänst 100% 
Rekryterande chef: Viktoria Viklund, 018-611 28 50,
viktoria.viklund@akademiska.se

Medicinsk sekreterare till akutmottagningen

Som medicinsk sekreterare hos oss är arbetsuppgifterna varierande och innefattar bland annat journaladministration, remisshantering, diagnosklassificering, fakturering och telefonservice. En unik arbetsuppgift hos oss är att vi deltar som stabsekreterare när sjukhuset går upp i lokalt stabsläge. Från och med hösten 2022 kommer vi även att gå på larm i akutrummen för att avlasta sjuksköterskor med dokumentation. Vi stöttar flertalet olika verksamhetsområden, framförallt medicin, kirurgi, ortopedi och infektionssjukdomar. 

Vi erbjuder ett föräldravikariat på 100%. Arbetstiderna för tjänsten är förlagda till dag/kväll och man är schemalagd att arbeta var tredje helg. Provanställning om högst 6 månader kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.

Rekryterande chef: Linnéa Rosvold, 018-617 10 85, linnea.rosvold@akademiska.se 

Medicinsk sekreterare till akutmottagningen för vuxenpsykiatri

Arbetsuppgifter: Administrativa uppgifter såsom journaldokumentation med tillhörande diagnoskodning, administration av olika typer av tvångsvård, remisshantering och kassaregistreringar samt fakturering.

Varierade arbetstider på rullande schema, dag och kväll, du arbetar två av fem helger.

Tillsvidare 100%, tillträde enligt överenskommelse
Rekryterande chef: Jennie Saxborg 018-611 53 85,
jennie.saxborg@akademiska.se

Två medicinska sekreterare till öron-, näs- och halssjukdomar

Med ansvar för öppen- och slutenvård kommer ditt uppdrag främst bestå av journaldokumentation med tillhörande diagnoskodning och efterföljande registreringar, remisshantering, fakturering samt anda vanligt förekommande arbetsuppgifter. Inom teamet fördelar vi arbetet på våra dagliga styrningar, vilket kan innebära att stötta andra områden i VAS.

En tillsvidaretjänst 100% och ett vikariat 100% till och med maj 2023.

Rekryterande chef: Viktoria Viklund, 018-611 28 50,
viktoria.viklund@akademiska.se

Har du frågor?

Kontakta Brita Kango, vårdadministrativ chef
brita.kango@akademiska.se 

Se filmen om hur det är att arbeta som medicinsk sekreterare

Kontakta oss

Brita Kango
Vårdadministrativ chef
073-866 51 64, 018-611 13 97

Karin Söderlund
HR-partner
018-611 61 31
karin.soderlund@akademiska.se

Postadress:
Akademiska sjukhuset
HR-avdelningen
751 85 Uppsala