Lex Maria 2020

Årets Lex Maria-händelser.

Brister i strokevård anmäls

2020-11-24

Akademiska sjukhuset gör en anmälan enligt Lex Maria med anledning av att en patient utvecklar stroke under pågående vård.

 

Defekt hjärtstartare anmäls

2020-11-23

Akademiska Sjukhuset gör en anmälan enligt Lex Maria med anledning av en defekt hjärtstartare (defibrillator).

Komplikationer av infartskanyl på barn anmäls

2020-11-16

Akademiska Sjukhuset gör en anmälan enligt lex Maria med anledning av en vårdskada förorsakad av en infartskanyl, som sätts in i blodkärl på ett barn för att ge näring intravenöst.

Dödsfall efter fall anmäls

2020-09-09

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där en patient avled efter fall på en avdelning.

Röntgenundersökning av fel patient anmäls

2020-09-02

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt Lex Maria där en röntgenundersökning utförts på fel patient.

För låg dos narkosmedel vid kejsarsnitt anmäls

2020-07-10

Akademiska sjukhuset gör en anmälan enligt lex Maria efter att en patient fått en för låg dos narkosläkemedel i det inledande skedet av ett kejsarsnitt.

Ryggoperation på fel nivå anmäls

2020-07-07

Akademiska sjukhuset gör en anmälan enligt lex Maria efter att en patient med smärtor i nacke och rygg opererats på fel nivå.

Barns dödsfall efter odiagnostiserad lunginflammation anmäls

2020-07-03

Akademiska sjukhuset gör en anmälan enligt lex Maria efter att ett barn som vårdats på Barnsjukhuset för andningssvårigheter avlidit i hemmet.

Utebliven förebyggande behandling mot blodproppar anmäls

2020-07-02

Akademiska sjukhuset gör en anmälan enligt lex Maria med anledning av att en patient inte fått förebyggande blodproppsbehandling i samband med en bukoperation.

Operation på fel sida anmäls

2020-07-02

Akademiska sjukhuset gör en anmälan enligt lex Maria med anledning av en operation som påbörjades på fel sida.