Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Vilka regler finns kring fotografering och filmning?

Akademiska sjukhuset har strikta regler för fotografering och filmning. Ingen patient ska bli fotograferad eller filmad utan sitt skriftliga medgivande.

Sjukhuset är inte att betrakta som allmän plats. Fotografering och filmning får endast ske efter medgivande av verksamhetschef, avdelningschef eller motsvarande.

Även då medgivande har inhämtats får fotografering eller filmning aldrig ske på ett sätt som kan innebära att patientsekretessen äventyras eller att någons personliga integritet kränks.