Unga är med och bestämmer

Mamma och dotter i samtal med vårdpersonal.

Akademiska barnsjukhuset vill bli bättre och öka dialogen med sina patienter. Därför har man startat upp olika råd- ett för ungdomar och ett för yngre barn och deras vårdnadshavare.

Råd bildas också med unga som besöker en viss del av barnsjukhuset till exempel diabetes eller cancer. Vem som helst kan ställa frågor och ge svar på mötena vilket innebär att barn och föräldrar som inte är med i rådet ändå kan skicka med en fråga. Syftet med råden är att få reda på hur barnen, ungdomarna och vårdnadshavarna ser på verksamheten och bemötandet och att också få veta hur de vill ha information inför sin behandling. Alla i rådet ska få komma till tals och ha förtroende för varandra. Känslig information om någon enskild tas inte med i anteckningarna