Ortogeriatriska avdelningen 30 B

Telefon

018-611 70 04

Besök oss

Besökstider
Mån - Sön 14-19

Besöksadress

Akademiska sjukhuset Ingång 30, 6 trappor

 Hitta till ingång

Ortogeriatriska avdelningen 30 B är en avdelning med inriktning mot vård och rehabilitering av patienter som är 65 år eller äldre. Vi utreder, behandlar och rehabiliterar äldre patienter som nyligen opererats pga frakturer samt höft- och ledproteser eller som drabbats av en stroke. Vi tillhandahåller en specialiserad geriatrisk rehabilitering som skiljer sig från den allmänna basrehabilitering som ges av primärvård och kommunen.

Våra patienter kommer i huvudsak från sjukhusets ortopedkirurgiska och neurologiska avdelningar men kan även komma från andra vårdgivare. På avdelningens 24 vårdplatser vårdas även äldre patienter som har behov av akutsjukvård då tidigt insatt rehabilitering är avgörande för ett gott behandlingsresultat.

Avdelningens personal arbetar i specialiserade team där man tillsammans sätter upp individuella mål för varje enskild patients rehabilitering. I detta team deltar sjuksköterska, undersköterska, läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, dietist, apotekare samt vid behov även logoped. Målet efter avslutad rehabilitering är att patienten skall klara sig själv så långt detta är möjligt, och kunna skrivas ut till hemmet alternativt till ett kommunalt boende.