Neurogeriatriska avdelningen 85 C2

Telefon

018-611 53 01

Besök oss

Öppettider
Mån - Sön 0-23.59

Besökstider
Mån - Sön 14-19

Besöksadress

Akademiska sjukhuset Ingång 85, 7 trappor

Neurogeriatriska avdelningen är en avdelning med 6 vårdplatser. Hos oss vårdas patienter som är 65 år eller äldre och som drabbats av en stroke eller har någon annan neurologisk sjukdom och är i behov av rehabilitering.

Våra patienter kommer i huvudsak från sjukhusets strokeavdelningen samt från neurologavdelningen men kan även komma ifrån andra avdelningar eller vårdgivare.

Avdelningens personal arbetar i specialiserade team där man tillsammans sätter upp individuella mål för varje enskild patients rehabilitering. I detta team deltar sjuksköterska, undersköterska, läkare, sjukgymnast/fysioterapeuter, arbetsterapeut, kurator, dietist, apotekare samt logoped. Målet efter avslutad rehabilitering är att patienten skall klara sig själv så långt detta är möjligt, och kunna skrivas ut till hemmet alternativt till ett kommunalt boende/korttidsboende.