Geriatrik­mottagningen i Tierp

Telefon

0293-203 00

Besöksadress

Tierps vårdcentrum Liljevägen 2

Geriatriken i Tierp erbjuder personer från 65 år och uppåt i Tierp, Älvkarleby
och norra Heby bedömning eller behandling av ett geriatriskt team.