Geriatrikmottagningen i Tierp

Telefon

029320300

Besöksadress

Tierps vårdcentrum, Liljevägen 2

Geriatriken i Tierp erbjuder personer från 65 år och uppåt i Tierp, Älvkarleby
och norra Heby bedömning eller behandling av ett geriatriskt team.