Geriatriska medicinavdelningen 30 A

Telefon

0186117003

Besöksadress

Akademiska sjukhuset Ing 30

Geriatriska medicinavdelningen 30A är en avdelning med 26 vårdplatser. De patienter som kommer till avdelningen är vanligen 65 år och äldre och har ofta flera grundsjukdomar. Den vård som bedrivs spänner mellan akut omhändertagande till rehabilitering och utskrivningsplanering.

Patienterna kommer på remiss från övriga sjukhuset, mobila äldreakuten, äldrevårdsenheten och akutmottagningen. Vi har även direktintag vilket innebär att ambulanssjuksköterskan kan ta kontakt med avdelningsläkaren och att den äldre patienten kan läggas in direkt på avdelningen, utan att först passera akutmottagningen.

I det dagliga arbetet samarbetar undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, apotekare, dietist och kurator för att tillsammans ge patienten individuellt anpassad vård, behandling och planering.