Geriatriska akutvårds­avdelningen 30 A

Telefon

018-611 70 03

Besök oss

Besökstider
Mån - Sön 14-19

Besöksadress

Akademiska sjukhuset Ing 30, 7 trappor

Geriatriska akutvårdsavdelningen 30A är en avdelning med 24 vårdplatser. Vi har både medicinsk akutsjukvård och vi arbetar mycket med att rehabilitera våra äldre och sköra patienter.

Till oss kommer patienterna via remiss från andra avdelningar inom sjukhuset, via direkt intag från ambulansen och mobila närvårdsteamet eller via akutmottagningen. Patienterna som kommer till oss är sköra äldre över 65 år, som är i behov av ett ordnat omhändertagande av flera olika yrkesgrupper.

Vi arbetar mycket i team och det är viktigt att patienten är delaktig i vården. I det dagliga arbetet samarbetar undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter, apotekare, receptarie, dietist och kurator för att tillsammans ge patienten individuellt anpassad vård, behandling- och planering.