All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in under tisdagen och onsdagen. Berörda patienter kontaktas. Har du ej blivit kontaktad av oss är du välkommen till ditt vårdbesök. Läs mer här.

Dagsjukvårdsavdelningen för gastroenterologi

1177 Vårdguiden

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

 1177.se

Telefon

018-611 08 17

Besök oss

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 30, 5 tr

 Hitta till ingång

Till dagsjukvårdsavdelningen för gastroenterologi kommer du som patient för utredning och behandling av olika leversjukdomar.

Patienter som levertransplanterats följs upp här med regelbundna läkarbesök. Hit till dagvården kommer även du som har en inflammatorisk tarmsjukdom för olika typer av medicinsk behandling. Läkare såväl som sjuksköterska tar emot dig som patient på levermottagningsbesök.

Här bedrivs gastroenterologisk forskning, vilken huvudsakligen koordineras av forskningssjuksköterskan, men även dagvårdspersonalen är involverad i olika forskningsprojekt