BUP - Socialpsykiatriska behandlingsteamet

1177 Vårdguiden

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

 1177.se

Telefon

0186111067

Besöksadress

Dag Hammarskjöldsväg 13, Uppsala

Vår verksamhet riktas till ungdomar och familjer som befinner sig i en krissituation på individ- och familjenivå och som behöver förnyade hjälpinsatser för att komma vidare ur sina svårigheter.

Vi arbetar utifrån en egen utarbetad modell: Intensiv kontextuell behandling av självskada (IKB) –
en integrerad individ- och familjebehandlingsmodell.

Målgrupp

Ungdomar 13-20 år med självskadebeteende och/eller självmordshandlingar som t.ex. intoxikationer. Ungdomar med självskadebeteende där det råder kris på familjenivå samt föreligger en risk för institutionsplaceringar.

Syfte och mål

  • Att under en tremånadersperiod fånga upp och erbjuda intensiv behandling till ungdomar där tidigare insatser ej varit tillräckliga.
  • Att familjerna får ett adekvat stöd.
  • Att förhindra och undvika institutionsplaceringar samt långa vårdtider inom psykiatrisk slutenvård.

Arbetssätt

  • Vi har ett individ- och familjeinriktat arbetssätt samt en samverkansfunktion där vi samarbetar med socialtjänst, skola, öppenvård etc.
  • Vi är ett länsövergripande team.
  • Vi är ett mobilt team som har möjlighet att möta patienter och familjer i hemmiljö.
  • Vi kan erbjuda intensiva och flexibla insatser utifrån de behov som föreligger. Det innebär att vi kan möta familjerna flera gånger per vecka.
  • Vi vänder oss till ungdomar som har kontakt med socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin.
  • Vi arbetar parallellt med fokus på att slussa/brygga över till vidare planerad behandlingskontakt/insats.

Vilka kan remittera till oss?

Myndighetsperson inom socialtjänsten och vårdansvariga inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Vår personal

Vår personal har lång erfarenhet av familjeorienterat arbete och har vidareutbildning inom:

Dialektisk Beteendeterapi - DBT
Funktionell Farmiljeerapi - FFT
Motiverande samtal - MI
Steg 1-kompetens inom psykoterapi

Personalkategorier

Beteendevetare
Psykolog
Sjuksköterska
Socionom