Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Lästips

 • Familjebaserad behandling : handbok för föräldrar vars barn behandlas för anorexia nervosa. Maria Ganci. Studentlitteratur (2020)

 • Lev med din kropp : om acceptans och självkänsla. Ata Ghaderi och Thomas Parling; Natur Kultur Akademisk (2009)

 • När det hälsosamma blir ohälsosamt: hjälp när tankar om kropp, mat och ätande tagit över ditt liv. Evelina Linder och Erika Nyman Carlsson. Natur & Kultur Akademisk  (2019)

 • Mattillåtet: praktisk vägledning för dig som har en ätstörning. Van Der Ster, Gisela. Stockholm; Randi förlag (2009)

 • Att övervinna hetsätning. Ett vetenskapligt utvärderat behandlingsprogram. Fairburn, Christopher. Översättning Gun Zetterström. Natur & kultur (2017)

 • A parent´s guide to defeating eating disorder. Spotting the Stealth
  Bomber and Other Symbolic Approaches. Boachie, Ahmed & Jasper, Karin. London; Jessica Kingsley Publishers (2011)

 • Från självsvält till ett fullvärdigt liv. Ghaderi, Ata & Parling, Thomas
  Ny KBT-metod i 6 steg. Stockholm; Natur & Kultur (2007).

 • Sluta hetsäta. Handbok för dig som vågar försöka själv. Glant, Helén. Stockholm; Natur & Kultur (2011)

 • Sluta svälta. Handbok för dig som kämpar mot anorexi. Glant, Helén. Stockholm; Natur & Kultur (2011)

 • Så här kan man förebygga och behandla ätstörningar: handbok för behandlare, skolpersonal, föräldrar och vänner. Glant, Helén.
  Stockholm; Natur & Kultur (2011)

 • Jag har redan ätit. Att vara anhörig till någon som lider av ätstörning. Keski-Rahkonen, Anna; Charpentier, Pia & Viljanen, Riikka (red.) Stockholm; Gothia (2011)

 • Att leva ett liv, inte vinna ett krig: om acceptans. Kåver, Anna. Stockholm; Natur & Kultur (2004).

 • Himmel, helvete och allt däremellan: om känslor. Kåver, Anna
  Stockholm; Natur & kultur (2009)

 • Vem är det som bestämmer i ditt liv? Om medveten närvaro. Nilsonne, Åsa. Stockholm; Natur & kultur (2004)

 • Skills-based learning for caring for loved one with an eating disorder. Treasure, Janet; Smith, Gráinne & Crane, Anna. The new Maudsley method. East Sussex/New York; Routledge (2007)

 • Ät allt - hellre nästan rätt än exakt fel. Van Der Ster, Gisela & Lindskog, Anna E. Stockholm; Alfabeta (2000)