För dig som anhörig

Du kommer till oss via ingång 85, vån 9. Hiss finns strax innanför dörrarna vid ingång 85.

Avdelningsregler

För att minska bakteriespridning ber du personalen om hjälp när du vill ha något ifrån köket, till exempel kaffe eller te.

Besökstider

Vid akut vård av personer som drabbats av brännskada kan förhållandena skifta mycket snabbt och det kan därför vara svårt att i förväg lova att du kan göra ett personligt besök. Ibland kan man tvingas avbryta ett besök på grund av att patienten ska göra en undersökning eller få en behandling. När detta sker ber personalen dig vänligen vänta i anhörigrummet tills det går bra att besöka din anhöriga igen.

Ambitionen är att du ska få träffa din anhöriga så mycket som möjligt. Tänk bara på att alltför långa besök kan vara tröttande både för dig och din anhörig. De flesta vårdaktiviteter, såsom sjukgymnastik, såromläggning, narkosbad, operationer med mera, sker på förmiddagen. Besök passar därför bäst på eftermiddagen från kl 15. Kom helst överens med ansvarig sjuksköterska innan varje besök, så du slipper vända i dörren eller vänta i onödan.

Eftersom patienterna är mycket trötta framåt kvällen och är i stort behov av nattvila vill vi att du lämnar patienten senast kl 21. Ring gärna på morgonen om du undrar hur natten varit eller om du vill veta vad som är planerat den kommande dagen.

Blommor

Tyvärr tillåts inte att krukväxter tas in till patienterna eftersom blomjorden kan innehålla bakteriesporer. Starkt doftande blommor kan dessutom vara besvärliga för allergiker.

Kurator

Om din anhöriges sjukhusvistelse medför bekymmer för familjen, ekonomin eller orsakar andra personliga problem, kan ni ges hjälp och stöd av kurator eller diakon. Be avdelningspersonalen förmedla kontakten.

Klagomål

All personal som arbetar på brännskadecentrum har din anhörig i centrum. Alla har lång utbildning och stor erfarenhet av vård av personer som drabbats av brännskada och alla är mycket stolta över sin professionella kunskap. I den bästa av världar händer det ändå ibland att allt inte blir bra, eller att man som anhörig funderar över om något blivit fel under vården. Funderingar över sådant tar du lämpligen upp med den sjuksköterska som har ansvar för din anhörige. Om du tycker att ett sådant samtal är svårt av något skäl, kan du antingen be att få ett enskilt samtal med avdelningschef eller så kan du ta upp frågan med en kurator. Kuratorn kan sedan hänvisa informationen vidare till någon av avdelningens läkare.

Klädrutiner

När du besöker din anhöriga får du ta på dig en vit skyddsrock. Efter avslutat besök slängs rocken. Händerna ska tvättas och spritas noggrant både före och efter besök. Föräldrar eller annan anhörig som bor kvar på vårdrummet tillsammans med sjukt barn ska ha avdelningsbundna kläder när de är inne hos barnet.

Patientdagbok

Många patienter minns sin tid på en intensivvårdsavdelning mycket osammanhängande. På vårdrummet ligger en bok som du som närstående kan skriva i. Tillsammans med en text som vårdpersonalen överlämnar till patienten och eventuellt andra dokument från vården kan det sammanställas till en patientdagbok som speglar tiden på brännskadecentrum. Dagboken kan hjälpa till att få ihop det personliga pusslet efter sjukhusvistelsen.

Patientförfrågan

Det går att ringa till brännskadecentrum dygnet runt på telefon 018-611 04 60. Undvik helst tiden 8.30-13.30 eftersom det då kan vara svårt att få kontakt med ansvarig sjuksköterska, eftersom patientarbetet då är allra intensivast.

Rökning

Akademiska sjukhuset är ett rökfritt sjukhus. Rökning får därför endast ske utomhus vid särskild anvisad rökplats. Den närmaste finns vid entren ing 85. Personalen kan ge närmare information.

Telefoner/mobiltelefoner

Patienter kan få telefon inkopplad på rummet och meddelas till personalen. Privata mobiltelefoner får inte användas inom brännskadecentrum på grund av risken att medicinskteknisk apparatur (respiratorer, mätapparater och pumpar) kan störas.

Toalett för besökande

Finns vid anhörigrummet samt vid alla cafeterior.

Övernattning

Vid akut ankomst efter kl 16 vardagar samt helger, finns möjlighet att vila i anhörigrummet som finns i anslutning till avdelningen. Toalett finns vid anhörigrummet. Påföljande vardag har avdelningssekreteraren möjlighet att boka hotell/patienthotell för övernattning.