Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Brännskadecentrums avdelning

Vårdpersonal samtalar med varandra gåendes i korridor.

Vid en svår brännskada är det viktigt att patienten får professionell och lättillgänglig vård så fort som möjligt. Akademiskas specialister i brännskadevård vägleder akutmottagningar i hela landet dygnet runt.

Den person som har fått en svår brännskada behöver snabbt få intensivvård för att minimera skadorna. Akademiskas intensivvårdshelikopter är snabbt på plats och kan hämta den skadade, oavsett var i Norden olyckan skett. Intensivvård kan ges redan i helikoptern och detta säkerställer att alla skadade kan ges en vård på lika villkor oavsett var man bor i landet.

Vi arbetar i team kring varje patient för att kunna ge en vård av hög kvalitet. Teamets medarbetare är välutbildade och för oss är det viktigt att vården präglas av skicklighet, ödmjukhet och långsiktighet. Efter den akuta intensivvården med rätt kirurgi i rätt tid, är rehabilitering viktig. Målsättningen med vår vård är att varje patient ska kunna återgå till ett så normalt liv som överhuvudtaget är möjligt.

För dig som anhörig

Här hittar du information om besöktider, avdelningsregler och mycket annat som är av vikt för dig som anhörig.

 Information för dig som anhörig

För dig som är patient

På avdelningen vårdas varje år cirka 110 patienter med vitt skilda typer av skador, varav de flesta inkommit från annat sjukhus. Medelbrännskadeytan har de senaste åren varit cirka 17 procent. Medelvårdtiden är cirka 17 dagar och medianvårdtiden är 11 dagar. Här hittar du information om vad som händer med dig som patient

 Information för dig som patient