Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Närstående

Att vara närstående till någon som är sjuk i cancer kan vara en mycket pressande situation. Förutom att man oroar sig för den som är sjuk kan man ha många andra funderingar, men det finns stöd och information för dig som anhörig.

Som närstående har man den viktiga uppgiften att stötta den som är sjuk och lyssna på honom eller henne. Men det är inte alltid lätt att stå nära och stötta någon, när man själv samtidigt har en stark oro.

Närstående till någon som får en allvarlig sjukdom (1177.se)

Stödgrupp för barn och unga

Tillsammans med Akademiska sjukhuset erbjuder Sjukhuskyrkan stödgrupper för barn och ungdomar då någon i den nära familjen avlidit, så kallade Zebragrupper. Dessa grupper vänder sig till barn och ungdomar mellan 8 och 20 år. Sjukhuskyrkans personal har alla stor erfarenhet av att möta barn och familjer både i akuta kriser och som stöd under en längre sjukdomstid.

Zebragrupp (svenskakyrkan.se)