Närstående

Att vara närstående till någon som är sjuk i cancer kan vara en mycket pressande situation. Förutom att man oroar sig för den som är sjuk kan man ha många andra funderingar, men det finns stöd och information för dig som anhörig.

Anhörigcentrum

Att hjälpa en älskad eller vän i vardagen ger mycket, men kräver också mycket. Du som hjälper kanske själv behöver stöd ibland för att må bra och kunna fortsätta ge kraft, inspiration och hopp. 

Stöd för närstående

Som närstående har man den viktiga uppgiften att stötta den som är sjuk och lyssna på honom eller henne. Men det är inte alltid lätt att stå nära och stötta någon, när man själv samtidigt har en stark oro.

Att vara närstående

Att gå igenom en cancersjukdom kan kännas mycket ensamt. Att du som närstående finns vid den sjukes sida och visar omtanke kan vara ett stort stöd.

Nära cancer

För dig som är ung och står nära någon som har cancer. Här möter du andra unga i liknande situation och kan få svar på frågor. Kunskap i området får du både genom texter, filmer och radioprogram. Se mer på

Stödgrupp för barn och unga

Tillsammans med Akademiska sjukhuset erbjuder Sjukhuskyrkan stödgrupper för barn och ungdomar då någon i den nära familjen avlidit, så kallade Zebragrupper. Dessa grupper vänder sig till barn och ungdomar mellan 8-20 år. Sjukhuskyrkans personal har alla stor erfarenhet av att möta barn och familjer både i akuta kriser och som stöd under en längre sjukdomstid.