Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

Välkommen till BUP

Vi erbjuder specialiserad vård och behandling. Vi tar emot barn och unga upp till 18 år med svår eller akut psykiatrisk problematik. Vi tar också emot barn och unga där andra insatser inte givit effekt och där det finns skäl att misstänka att utebliven effekt kan bero på bakomliggande funktionsnedsättning eller psykiatrisk problematik.

För dig som vårdgivare

Här hittar du som vårdgivare information om BUP och hur du går tillväga för att remittera till oss.

 Vårdgivarinformation om BUP