Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

Hitta mottagning

Om BUP

BUP erbjuder specialiserad vård och behandling. Vi tar emot barn och unga upp till 18 år med svår eller akut psykiatrisk problematik. Vi tar också emot barn och unga där andra insatser inte givit effekt och där det finns skäl att misstänka att utebliven effekt kan bero på bakomliggande funktionsnedsättning eller psykiatrisk problematik. Varje år har vi kontakt med cirka 5 - 6 % av alla barn och ungdomar som bor i Uppsala län.

Det är ganska vanligt att barn och unga någon gång mår psykiskt dåligt eller hamnar i kris och behöver stöd en tid. Då kan du i första hand kontakta barnavårdscentralen (BVC 0-5 år), vårdcentralen, ungdomsmottagningen, skolsköterskan, skolkuratorn, skolpsykologen eller barn- och ungdomspsykologerna i länet.

Pyramid som beskriver att man först ska söka vård på BVC, elevhälsan eller ungdomsmottagning

När ska jag ta kontakt med BUP?

Det finns inget enkelt svar på den frågan. Om du känner dig orolig för dig själv är det bra att prata med någon om det. Det kan vara en förälder, en släkting, personalen på skolan eller någon annan vuxen du litar på. Kanske kan ni tillsammans hitta en lösning.

Ibland hjälper det inte att prata på egen hand, det bara låser sig. Man kan känna sig förtvivlad över att situationen inte blir bättre. Då kan man behöva söka professionell hjälp. När man har oro som inte ger med sig eller när vardagen inte längre fungerar är det definitivt dags att söka hjälp.

Till BUP kan du som barn eller vårdnadshavare till ett barn vända dig när barnet eller ungdomen har ett allvarligt psykiskt tillstånd eller uppvisar svåra symtom som leder till att det är svårt att klara av det dagliga livet, till exempel:

- ofta förekommande eller intensiv känsla av att inte vilja leva och självmordstankar
- ofta förekommande eller intensivt självskadebeteende
- svårare depressiva symtom
- svårare ångestsymtom
- svårare neuropsykiatrisk problematik där tidigare insatser inte gett tillräcklig effekt 
- svårare ätstörningsproblematik 

Till BUP kan du också vända dig om du upplever starkt obehag utifrån en känsla av att din kropp inte stämmer överens med din könsidentitet (könsdysfori).

I perioder av hög efterfrågan eller hög arbetsbelastning prioriteras de barn och ungdomar med allvarlig situation först.

När BUP inte är rätt insats

Barn och ungdomar med lindriga till medelsvåra psykiska besvär där endast delar av livssituationen och sättet att fungera i vardagen påverkas ska i första hand vända sig till exempelvis vårdcentral, barn- och ungdomspsykologerna i länet eller ungdomsmottagning.

Länkar till bra information

Om nedstämdhet, oro och ångest

Information, stöd och hjälp vid funktionsnedsättning

Här kan du ställa frågor anonymt till bup.se

Information om hälsa, relationer och sex

Information om hälsa, relationer och sex på flera språk

Information och vägledning vid funktionsnedsättningar

Trappan - stöd till barn och ungdomar

Att föra samtal med barn med autism

Råd och kunskap till föräldrar

Stöd för dig som går i grundskolan

Länkar till bra information

Forskning och utvecklingsarbeten

Forskargruppen inom barn- och ungdomspsykiatri studerar utveckling av psykisk sjukdom hos barn och ungdomar, hur den ska kunna identifieras och behandlas. 

Läs om våra forskningsprojekt här: 

Läs om våra utvecklingsarbeten här: 

Förhållningssätt och kärnvärden

Vårt förhållningssätt är att erbjuda vård i samarbete och samförstånd med familj och unga. Vi vill erbjuda våra tjänster och kunskaper med ödmjukhet och respekt.

Vi arbetar utifrån sjukhusets kärnvärden:

Skicklighet - vi värnar kompetens och utvecklar ständigt vårt kunnande.
Ödmjukhet - vi bemöter människor med engagemang, respekt och personligt intresse.
Långsiktighet - vi bygger våra åtagande på samverkan, förtroende och uthållighet.

Vi vill också arbeta för en ökad informationstillgänglighet om olika diagnoser och behandlingsalternativ. Utveckling av informationsmaterial sker i samarbete med brukarorganisationerna.

Vill du arbeta hos oss?

Då är du välkommen att kontakta någon av nedanstående personer för att få mer information.

Anne Bornebrink
Sektionsadministratör
018-611 22 21
anne.bornebrink@akademiska.se

Carina Abrahamsson
Sektionsadministratör
018-611 25 25
carina.abrahamsson@akademiska.se

Julija Falkman
HR-partner
018-617 00 32
julija.falkman@regionuppsala.se