Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Kontakta oss på BUP

Vid akuta tillstånd

Ring BUP:s akutpersonal på telefon 018 – 611 25 42 dygnet runt.
Om situationen är så akut att det finns omedelbar fara för liv ring 112.

Vill du göra en egen vårdbegäran?

Kontakta en väg in för psykisk ohälsa hos barn och ungdomar genom att ringa eller logga in via 1177.se för att göra en egenanmälan.

Förnya recept

Recept kan förnyas via mottagningens e-tjänster. De förnyas inte automatiskt. Att förnya ett recept tar 5 arbetsdagar men på grund av hög arbetsbelastning kan det dock ta längre tid. Ta därför kontakt med oss i god tid innan medicinen är slut.

För patienter som har ADHD-medicinering ska alltid aktuell vikt uppges vid förfrågan om receptförnyelse. 

Du som har uppgett ditt mobilnummer så att du får sms-påminnelse inför besök hos oss, får numera också ett sms-meddelande när ditt recept är förnyat.

Om du redan är i kontakt med oss

Om du redan är i kontakt med oss hittar du kontaktuppgifter till din mottagning på din kallelse eller på din mottagnings sida här på webben.

Kontakta oss för övriga frågor

Du kan även höra av dig till vår funktionsbrevlåda, bup@akademiska.se. Funktionsbrevlådan kan användas för att ställa frågor om BUP, men den kan av sekretesskäl inte användas för akuta ärenden eller akuta frågor om vård och behandling. Funktionsbrevlådan kontrolleras cirka en gång om dagen, helgfri vardag.

När ska jag ta kontakt med BUP?

Det finns inget enkelt svar på den frågan. Om du känner dig orolig för dig själv är det bra att prata med någon om det. Det kan vara en förälder, en släkting, personalen på skolan eller någon annan vuxen du litar på. Kanske kan ni tillsammans hitta en lösning.

Ibland hjälper det inte att prata på egen hand, det bara låser sig. Man kan känna sig förtvivlad över att situationen inte blir bättre. Då kan man behöva söka professionell hjälp. När man har oro som inte ger med sig eller när vardagen inte längre fungerar är det definitivt dags att söka hjälp.

Till BUP kan du som barn eller vårdnadshavare till ett barn vända dig när barnet eller ungdomen har ett allvarligt psykiskt tillstånd eller uppvisar svåra symtom som leder till att det är svårt att klara av det dagliga livet, till exempel:

- ofta förekommande eller intensiv känsla av att inte vilja leva och självmordstankar
- ofta förekommande eller intensivt självskadebeteende
- svårare depressiva symtom
- svårare ångestsymtom
- svårare neuropsykiatrisk problematik där tidigare insatser inte gett tillräcklig effekt 
- svårare ätstörningsproblematik 

Till BUP kan du också vända dig om du upplever starkt obehag utifrån en känsla av att din kropp inte stämmer överens med din könsidentitet (könsdysfori).

I perioder av hög efterfrågan eller hög arbetsbelastning prioriteras de barn och ungdomar med allvarlig situation först.

Pyramid BUP.jpg