BUP start

1177

E-tjänster

Här kan du göra dina ärenden dygnet runt. Logga in för att se vilka e-tjänster vår mottagning erbjuder.

 Logga in på 1177.se

Telefon

018-611 24 10

Telefontider
Mån - Fre 8-14.30

Besök oss

Öppettider
Mån - Fre 8-16

Besöksadress

Kungsgatan 38, Uppsala

 Hitta till besöksadress

Till BUP start kommer barn och ungdomar med medelsvår/svår psykiatrisk problematik som har behov av insatser på specialistpsykiatrisk nivå.

BUP start är första mottagningen du besöker vid kontakt med barn och ungdomspsykiatrin och därefter kan du vid behov föras vidare till andra mottagningar inom barn och ungdomspsykiatrin. BUP start är en allmänpsykiatrisk mottagning.

Hur kommer man till BUP start?

Du kommer till BUP start via remiss från skolan eller annan vårdgivare.
Du kan även skicka egen vårdbegäran eller kontakta ”en väg in” för rådgivning och vägledning.

Så går det till hos oss

Första besök

När du kommer till BUP start kallas du till nybedömning. Det består av 1-2 besök där ansvarig personal ställer frågor om varför du sökt dig till BUP och undersöker om det finns behov av insatser på specialistpsykiatrisk nivå. Besöken ser olika ut beroende på vad du har för sökorsak, oftast genomförs en strukturerad intervju kring olika psykiatrisk problematik.

Utredning

Vid behov kan ytterligare utredning göras efter nybedömning. Det kan till exempel göras vid komplex neuropsykiatrisk problematik. Vilka delar som blir aktuella i en utredning beror på frågeställning och svårighetens art. Nedan finns exempel på delar som kan ingå i en utredning.

  • Omfattande genomgång av bakgrund, speciellt avseende barnets psykiska och fysiska hälsa.
  • Noggrann kartläggning av tidigare utredningar och resultat.
  • Läkarundersökning.
  • Psykologutredning.
  • Kontakt med arbetsterapeut.
  • Psykosocial kartläggning
  • Kartläggning görs av förskola/skola i samband med att remissen skrivs men ytterligare observationer av barnets beteende i förskola/skola kan förekomma.

Se filmer nedan för barnanpassad information om olika utredningsbesök:

Basbehandling i grupp

Vid beslut att du är i behov av insatser från BUP erbjuds i första hand basbehandling i grupp. På mottagningen finns vissa gruppbehandlingar riktade till barn och ungdomar och vissa riktade till vårdnadshavare. Beslut om insatser görs i samband med nybedömning eller utredning. Se filmer nedan för barnanpassad information om olika gruppbesök.

Vidare behov

Beroende på vilka behov som framkommer kan du remitteras vidare till någon av de andra mottagningarna inom BUP. Om det inte bedöms finnas behov av fortsatta insatser på specialistpsykiatrisk nivå avslutas kontakten.

Vilka arbetar här?

På BUP start arbetar psykologer, läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, kuratorer, skötare och sekreterare. Personalen samarbetar kring de patienter som kommer till mottagningen. Samarbete finns även med personal på andra mottagningar inom BUP samt med socialtjänst och skola.