Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Enköping

1177

Här kan du göra dina ärenden dygnet runt. Logga in för att se vilka e-tjänster vår mottagning erbjuder.

 1177.se

Telefon

0171-41 83 80

Telefontider
Mån - Fre 8-10

Besöksadress

Linbanegatan 8, Enköping

 Hitta till besöksadress

BUPs mottagning i Enköping ansvarar för barn- och ungdomspsykiatrisk bedömning och diagnostik samt fördjupad utredning och behandling av tillstånd som kräver insatser från hälso- och sjukvårdens specialistvård.

Vi tar emot barn och ungdomar upp till 18 år från kommunerna Enköping och Håbo som lider av allvarliga psykiatriska symtom och som har svårt att få vardagen att fungera på grund av psykiatriska tillstånd. Vi tar även emot dem som söker sig till oss från andra kommuner, då gäller så kallat fritt vårdval. Mottagningen är en öppenvårdsmottagning och bemannad kontorstid helgfria vardagar och har ingen akutverksamhet. 

När du söker kontakt med BUP för första gången

Första kontakt och besök sker med BUP start i Uppsala. BUP start är första mottagningen du besöker vid kontakt med barn och ungdomspsykiatrin och därefter kan du vid behov föras vidare till andra mottagningar inom barn och ungdomspsykiatrin. Läs mer om BUP start

BUP har en remissbedömningsgrupp som regelbundet går igenom alla remisser som kommer in. Remissbedömningsgruppen läser igenom den information som står i remissen och accepterar eller avvisar remissen. Den som gjort remissen ska få ett besked om vilket beslut som fattats.

Du som redan är patient hos oss

Du som redan har en pågående kontakt med oss kan ringa direkt till din vårdkontakt eller till mottagningen, 0171-418380. Om det är länge sedan du sist var i kontakt med oss behöver du söka kontakt på nytt. 

Hur arbetar vi?

Till oss kommer barn och ungdomar när BUPs remissbedömningsgrupp har accepterat inkommen remiss. När det finns två vårdnadshavare till ett barn så ska båda vårdnadshavare veta om och vara överens om att barnet har kontakt med vår öppenvårdsmottagning.

Oftast bjuder vi in hela familjen till ett första samtal. I samråd med barnet och dennes vårdnadshavare samt utifrån allvarlighetsgraden i symtom och de svårigheter som finns kring att få vardagen att fungera planerar vi den fortsatta kontakten vi gör upp en vårdplan som följs upp.  

Vi arbetar i team med läkare, kurator, psykolog, sjuksköterska, skötare och sekreterare. Vi arbetar med exempelvis föräldrautbildning, familjesamtal, individuella kontakter. Vi har även rådgivande kontakt med vårdgrannar och samverkansparter.