Akutmottagningen för barn- och ungdomspsykiatri

1177 Vårdguiden

På 1177 finns fakta om olika diagnoser och behandlingar och var man hittar stöd och hjälp.

 Läs mer på 1177

Telefonnummer

0186112529

Besök oss

Öppettider
Mån - sön 0-23.59

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 10

 Hitta till ingång

Till akutmottagningen för barn och unga kan du vända dig om du som är upp till 18 år är i behov av omedelbar psykiatrisk kontakt. Ring alltid före besök för bästa omhändertagande.

Ring BUP:s akutpersonal på telefon 018–611 25 29 dygnet runt vid akuta tillstånd, till exempel:

  • akut risk för självmord
  • akut livshotande ätstörning
  • akuta symtom på mani, vanföreställningar eller psykos

Om situationen är så akut att det finns omedelbar fara för liv ring 112.

Efter bedömning kan inläggning på vår akutavdelning bli aktuell. Vid inläggning ber vi alltid vårdnadshavare/motsvarande stanna tillsammans med sitt barn.