Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Akutmottagningen för barn- och ungdomspsykiatri

1177

På 1177 finns fakta om olika diagnoser och behandlingar och var man hittar stöd och hjälp.

 Läs mer på 1177

Telefonnummer

018-611 25 42

Besök oss

Öppettider
Mån - Sön 0-23.59

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 10

 Hitta till ingång

Vi finns tillgängliga dygnet runt för barn- och ungdomar som befinner sig i ett akut psykiatriskt tillstånd.

Exempel på akuta psykiatriska tillstånd kan vara

  • Akut risk för självmord
  • Akuta symtom på mani, vanföreställningar eller psykos

Om situationen är så allvarlig att det finns omedelbar fara för liv, ring 112.

Du som är upp till 18 år kan vända dig till barn- och ungdomspsykiatriska akutmottagningen vid behov av omedelbar psykiatrisk kontakt. Vid besök bör vårdnadshavare följa med. Akutmottagningen har ingen tidsbokning eller kösystem. Vid ankomst gör omvårdnadspersonal en första bedömning av ditt tillstånd. Prioriteringsordningen på akutmottagningen innebär att den som söker för ett mindre akut problem får vänta längre.

Efter bedömning kan inskrivning på BUP akutavdelning bli aktuell. Vi önskar då att vårdnadshavare eller motsvarande ska stanna med barnet eller ungdomen.

Mellan 16:30 – 08:00 och på helger har akutmottagningen lägre bemanning. Väntetiden blir ofta längre och möjligheterna att planera för eventuell fortsatt vård är begränsade. Om det är möjligt rekommenderar vi därför att du söker på vardagar mellan 08:00 – 15:30, eller via telefonen för rådgivning och egenanmälan.