BUP öppenvård Uppsala

BUP öppenvård Uppsala erbjuder behandling av medelsvår/svår psykisk ohälsa hos barn och unga individuellt eller i grupp. Mottagningen är uppdelad i 3 delar som utgår från födelsedatum.

Hur kommer man till BUP öppenvård?

Vid första kontakt med barn och ungdomspsykiatrin kommer du till mottagningen BUP start. På BUP start tas beslut om behov av vidare insatser på specialistpsykiatrisk nivå. Vid behov kan du slussas vidare till mottagning 1,2 eller 3 för fortsatt behandling av psykisk ohälsa.

Vilken behandlingsmottagning tillhör jag?

Mottagningen är uppdelad i tre delar som utgår från födelsedatum. Mottagningarna arbetar likadant och har spridd kompetens inom barn och ungdomspsykiatri.

  • födelsedatum 1-10 tillhör mottagning 1.
  • födelsedatum 11-20 tillhör mottagning 2.
  • födelsedatum 21-31 tillhör mottagning 3.

Vilka arbetar här?

Här arbetar psykologer, läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, kuratorer, skötare och sekreterare. Personalen samarbetar kring de patienter som kommer till mottagningen. Samarbete finns även med personal på andra mottagningar inom BUP (till exempel BUP start) samt med socialtjänst och skola.