Insatser inom BUP öppenvård

BUP öppenvård Uppsala erbjuder behandling av medelsvår/svår psykisk ohälsa hos barn och unga individuellt eller i grupp.

Gruppbehandling

Mottagningen erbjuder i första hand gruppbehandling. På mottagningen finns vissa gruppbehandlingar riktade till barn och ungdomar och vissa riktade till vårdnadshavare. I grupperna möter du personer med liknande bekymmer och får behandling för era svårigheter. Se filmer nedan för information om olika gruppbehandlingar.

Psykologisk behandling

I psykologisk behandling träffar du en psykolog individuellt som ger behandling för de bekymmer du möter. Vad som ingår i en psykologisk behandling ser olika ut beroende på vilka bekymmer du har samt hur motiverad du själv är att ta emot hjälp. Det är viktigt att du själv är motiverad till behandling, annars finns det andra insatser på BUP som lämpar sig mer. Se filmer nedan för information om psykologisk behandling.

Medicinsk behandling

En del barn och ungdomar behöver hjälp med medicinsk behandling för att vardagen ska fungera. Vid beslut om att medicinsk behandling behövs kommer du få träffa en läkare för information om läkemedel samt ev. insättning. Efter att man satt in en medicin följs den upp rutinmässigt, det görs hos sjuksköterska och läkare. Vissa uppföljningar sker över telefon.

Arbetsterapeutisk behandling

Arbetsterapeuter hjälper till med stöd till förbättrade rutiner och förskriver hjälpmedel som till exempel pedagogiska kalendrar och tyngdtäcke. I första hand rekommenderas att du tar kontakt med infoteket vid stöd och samtal kring hjälpmedel och struktur.

Föräldrastöd

Stöd till vårdnadshavare till barn med psykiatrisk problematik. Det kan till exempel ges när barnet inte är motiverad till stöd, om barnet själv har svårt att göra förändring eller om behovet av stöd ligger hos vårdnadshavare. Det finns även föräldrastödsinsatser via socialtjänsten, därför kan vissa rekommenderas att vända sig dit beroende på beskriven problematik. Se film nedan för information om föräldrastöd.

Vidare behov

Beroende på vilka behov som framkommer vid kontakt kan du remitteras vidare till någon av de andra mottagningarna inom BUP. Om det inte bedöms finnas behov av fortsatta insatser på specialistpsykiatrisk nivå avslutas kontakten.