Fokus på cirkulatorisk monitorering

På TIVA har intensivvårdssjuksköterskan stort fokus på cirkulatorisk monitorering med specifik invasiv utrustning. Olika typer av hjärtpumpar används för att avlasta hjärtat vid svår hjärtsvikt. Hjärtpumpen kan opereras in i det akuta skedet, i väntan på transplantation eller bli en permanent lösning. 

Patienter som har tillfällig svikt i lungor och/eller hjärta kan också behandlas med ECMO hos oss. Denna behandling sätts in då ingen annan intensivvård är tillräcklig för att rädda patientens liv. 

Om ECMO

ECMO betyder Extra Corporeal Membran Oxygenering, och är en maskin som syresätter hjärta och lungor utanför kroppen. Syftet med ECMO-behandlingen är att patientens lungor och/eller hjärta ska få tid för återhämtning och läkning.

EMCO-behandling för de svårast sjuka

Dessa patienter utgör några av de svårast sjuka och mest resurskrävande patienterna inom intensivvården. Att vårda patienter som behandlas med ECMO innebär en mycket avancerad intensivvård och ställer höga krav på hela vårdteamets kompetens och erfarenhet. 

Om ingen återhämtning av hjärta eller lungor ses, kan ECMO bli en livsuppehållande åtgärd i väntan på transplantation eller annan mekanisk hjärtpump.