Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Är du student? Sommarjobba hos oss!

Kvinnlig sjuksköterska och kvinnlig barnmorska samt manlig biomedicinsk analytiker står uppradade.

Studerar du till ett vårdyrke? Vill du sommarjobba hos oss under din studietid? Ett sommarvikariat hos oss kan ge dig erfarenheter och ett kontaktnät inför ditt kommande yrkesliv. Här hittar du information om vilka tjänster du är behörig att söka. Välkommen till oss i sommar!

Är du student eller redan utbildad?

Du som går på gymnasiet, är 16–20 år och är skriven i Uppsala län, kan söka sommarjobb inom Region Uppsala. Då kan du till exempel få jobba och stötta personalen som vårdbiträde och hjälpa till med enklare uppgifter på en vårdavdelning. Du kan även arbeta som köksbiträde och hjälpa till att servera mat till våra patienter. På ett kontor kan du få arbeta och stötta personalen med administration, utskick, scanna in avtal och sortera dokument. För de flesta av våra tjänster ska du ha fyllt 18 år (enligt Arbetsmiljölagen) eftersom många av våra arbetsuppgifter kan vara fysiskt krävande och då vi bedriver verksamhet dygnet runt. Ansökan för 2024 öppnar i februari och stänger sedan i mitten på mars. Ansökan och mer information om sommarjobb hittar du på Region Uppsalas hemsida.

Då är du välkommen att söka någon av våra lediga tillsvidaretjänster eller vikariat som du hittar här. Om du vill titta bland alla vikariat som gäller under sommaren 2024 kan du skriva in ordet sommar i sökfältet så hittar du dessa annonser.

Under din utbildning är du välkommen att söka sommarvikariat som omvårdnadsassistent hos oss. Vilka vikariat som är möjliga att söka och vad som kan komma att ingå i dina arbetsuppgifter kan variera, dels beroende av hur långt du kommit i din utbildning och vad du har för tidigare erfarenhet inom vårdyrket, men också hur verksamhetens behov och krav ser ut. Alla tillgängliga sommarvikariat hittar du bland våra lediga tjänster (skriv in ordet "sommar" i sökfältet eller filtrera på "sommarjobb" så hittar du lättare våra aktuella annonser. Vanligt är att vikariaten pågår under minst 6 veckor under perioden juni-augusti.  

Efter termin sex på läkarutbildningen kan det vara möjligt att börja arbeta som omvårdnadsassistent. För att kunna arbeta som underläkare, ej legitimerad behöver du ha läst färdigt termin nio. Individuella bedömningar görs beroende på verksamhetens krav och vanligtvis behöver du ha fullgjort studierna inom det verksamhetsområde som du avser att jobba inom. Det innebär att om man har kirurgi som huvudområde – som studeras under termin 6 – kan möjliggöra för arbete som underläkare inom kirurgi efter termin nio. Är pediatrik ditt huvudområde – vilket studeras under termin tio till elva – möjliggör det för arbete som underläkare inom pediatrik efter termin tio till elva.

Välkommen att söka vikariat som omvårdnadsassistent eller underläkare, alla sommarvikariat hittar du bland våra lediga tjänster. Skriv in ordet "sommar" i sökfältet eller filtrera på "sommarjobb" så hittar du lättare våra aktuella annonser.

Akademiska laboratoriet

Om du studerar termin 4–6 på biomedicinska analytikerprogrammet så är det möjligt att börja arbeta hos oss inom Akademiska laboratoriet. Som vikarie arbetar du självständigt med vanligt förekommande laboratoriearbete på de respektive avdelningarna och får möjlighet att skaffa en god förståelse och erfarenhet inom yrket. Vikariaten varierar oftast mellan 8–10 veckor. En del vikariat startar i början av juni och en del kring midsommar. Vi ser helst att du kan arbeta under juli och i början/mitten av augusti, då vi är som mest beroende av din insats. Vi söker även vikarier för helg- och nattarbete. Välkommen att söka till oss, sista ansökningsdag 31 mars 2024. Vår annons där du också registrerar din ansökan, hittar du bland våra lediga tjänster (sök efter AS1416/2023)

Kontaktpersoner för frågor om arbete inom Akademiska laboratoriet

Klinisk genetik: Lila Shokohideh 018–611 59 81
Klinisk kemi och farmakologi: Satu Thulin 018–611 42 20
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin: Mari Sandberg 018–611 41 84
Klinisk mikrobiologi: Ehsan Ghaderi 018–617 03 48
Klinisk patolog: Mariam Sliwa 018–617 15 94

Klinisk fysiologi

Om du studerar termin 4–6 på biomedicinska analytikerprogrammet så är det möjligt att sommarjobba hos oss på klinisk fysiologi. Som sommarvikarie arbetar du självständigt med basala klinisk fysiologiska undersökningar till exempel vilo-EKG, långtids-EKG och eventuell provtagning. Vi ser helst att du kan arbeta under juli och i början/mitten av augusti, då vi är som mest beroende av din insats. Arbetstiden är förlagd på dagtid, klockan 7.45–16.30.

Välkommen att söka till oss, sista ansökningsdag 18 april 2024. Vår annons där du också registrerar din ansökan, hittar du bland våra lediga tjänster (sök efter AS19/2024)

Kontaktperson för frågor om arbetet på Klinisk fysiologi

Avdelningschef Terese Ahrne 018–6112905

Om du studerar till röntgensjuksköterska och har läst minst termin 4, är du välkommen att söka sommarjobb som omvårdnadsassistent på bild- och funktionsmedicinskt centrum. Som omvårdnadsassistent under sommaren kommer du att få göra en variation av uppgifter som till exempel:

  • Arbeta i team med röntgensjuksköterskor och undersköterskor på lab
  • Förbereda patienter inför undersökningar med patientomhändertagande, information, nålsättning mm
  • Hantera telefonsamtal med remitterande enheter
  • Transportera patienter mellan undersökningar och akutmottagning
  • Ansvara för påfyllning av medicinskt material på lab
  • Administrativa arbetsuppgifter såsom bistå personal i mottagningskassa med mera

Arbetet kan ske vid våra avdelningar på Akademiska sjukhuset eller på röntgenavdelningarna i Tierp eller Östhammar. Vi ser helst att du arbetar minst 6 veckor under sommaren. Helg- och kvällstjänstgöring brukar ingå i schemat. Bild- och funktionsmedicinskt centrum (BFC) består av flera avdelningar indelade på olika organområden. Ett sommarvikariat hos oss ger dig en inblick i din kommande yrkesroll och en bra erfarenhet! Utbildar du dig till röntgensjuksköterska och har frågor om eventuellt sommarjobb kan du kontakta oss om du har frågor! Vår annons där du också registrerar din ansökan, hittar du bland våra lediga tjänster (sök efter AS1468/2023)

Kontaktpersoner för frågor om arbete inom bild- och funktionsmedicinskt centrum:

Avdelningschef thorax/buk-avdelningen Linus Jakobsson 018–611 9052, linus.jakobsson@akademiska.se
Avdelningschef muskeloskeletal och barnavdelningen Veronica Abrahamsson 018–617 24 14 veronica.abrahamsson@akademiska.se
Avdelningschef neuroavdelningen Malin Hansen 018–611 9786, malin.hansen@akademiska.se
Avdelningschef Tierp, Östhammar Ann Engström Pirilä, 018–611 4718,  ann.engstrom.pirila@akademiska.se
Avdelningschef Nuklearmedicin Anna Eriksson 018–611 2684, anna.m.eriksson@akamdeiska.se
Avdelningschef Perifer interventionsavdelningen  Anna Sjöstrand 018–617 19 20, anna.sjostrand@akademiska.se

Självklart vill vi även uppmuntra hospitering. Kontakta chefen för den avdelningen du är intresserad av att besöka. Vissa verksamheter kan ibland ha begränsade möjligheter att erbjuda hospitering, men kontakta gärna chefen för den avdelning du är intresserad av att besöka för att se vilka möjligheter som finns!

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss? Välkommen med din fråga till rekryteringsteamet.

Se våra lediga tjänster

 Alla våra lediga tjänster

En vanlig dag på Akademiska...

En dag på Akademiska.PNG

Hur är det att jobba hos oss?

Här berättar några av våra medarbetare om hur det är att jobba på Akademiska.

Här berättar några av våra medarbetare om hur det är att jobba på Akademiska.

Arbeta som operations­sjuksköterska

Så är det att arbeta som operationssjuksköterska på Akademiska.

Arbeta på infektion

På infektion behandlar vi patienter med många typer av infektionssjukdomar.

Intensivvårds­avdelningen för nyfödda

Arbeta med de allra minsta.

Arbeta på hjärtintensiven

Hjärtavdelning 50 F och hjärtintensivvårdsavdelning 50 G är två kardiologavdelningar.

Arbeta på thorax

På thorax arbetar vi med avancerad vård. Här kan du utvecklas under ett helt yrkesliv.

Akutmottagningen för vuxenpsykiatri

Här arbetar vi för att hjälpa människor i livets alla skeden.