Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Vill du veta mer om att arbeta på neuro?

Klinisk neurofysiologi

Avdelningschef – Karin Adeborn, tel 018-611 37 84 
karin.adeborn@akademiska.se

Sektionschef – Maarika Liik, tel 018-611 34 38
maarika.liik@akademiska.se

Neurokirurgi

Avdelningschef 85 E/dagsjukvården
Cornelia Moström, 018-611 40 74
cornelia.mostrom@akademiska.se

Avdelningschef NIMA
Jennie Bondegård, 018-611 36 93
jennie.bondegard@akademiska.se

Avdelningschef NIVA
Ann-Sofie Spinord, 018-611 49 62
ann-sofie.spinord@akademiska.se

Avdelningschef neurooperation
Mats K Norman, 018-611 45 93
mats.k.norman@akademiska.se 

Sektionschef läkare
Hans Ericson, 018-611 52 71
hans.ericson@akademiska.se

Neurologi

Tf avdelningschef 85 D
Carina Godberg, 018-617 17 12
carina.godberg@akademiska.se 

Avdelningschef neuromottagningen
Tina Plensäll, 018-611 36 29
tina.plensall@akademiska.se

Sektionschef läkare
Erik Lundström, 018-617 10 90
erik.lundstrom@akademiska.se 

Stroke

Avdelningschef 85B
Kattia Quintanilla, 018-611 70 65
katta.quintanilla@akademiska.se 

Sektionschef läkare
Erik Lundström, 018-617 10 90
erik.lundstrom@akademiska.se 

Ögon

Avdelningschef ögonavdelning 85 B2
Soudabeh Noroozi, 018-611 51 07
soudabeh.noroozi@akademiska.se

Avdelningschef ögonmottagning
Stefan Wamala Larsson, 018-617 46 07
stefan.wamala.larsson@akademiska.se 

Avdelningschef ögondagkirurgi och ögonoperation
Katarina Gustavsson, 018-617 70 40
katarina.gustavsson@akademiska.se 

Sektionschef läkare
Simon Shamoun, 018-611 75 02
simon.shamoun@akademiska.se