Karriär på kirurgen

Sköterska tar hand om en patient i säng

Att jobba inom kirurgi ger dig en bred kompetens som leder till en trygg och bra grund i din karriär, oavsett mål i framtiden.
Vi satsar på utbildning och utveckling av våra medarbetare för att tillse god kirurgisk omvårdnad till våra patienter. ​

Specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård

Hos oss arbetar flera specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård. De har en fördjupad kompetens inom den kirurgiska omvårdnaden. De har även en utökad kunskap i kvalitets- och förbättringsarbete. Läs mer här om rollen:

Vi har tre avancerade specialistsjuksköterskor och vi arbetar för att de ska bli fler. Den avancerade specialistsjuksköterskan är en specialistsjuksköterska som erhållit en fördjupad omvårdnadskompetens tillsammans med utökad medicinsk kunskap. Vägen till avancerad specialistsjuksköterska förutsätter både specialistsjuksköterskeexamen och masterexamen i omvårdnad. 

Verksamhetsområde kirurgi uppmuntrar och stödjer sjuksköterskor som vill bedriva egen forskning och disputera​.

Visste du att?

Visste du att vi har 20 anställda specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård och att du har möjlighet att utbilda dig till detta med studielön? ​

Visste du att det finns tre avancerade specialistsjuksköterskor på Akademiska sjukhuset? De är anställda hos oss på kirurgen!​

Visste du att du som undersköterska kan jobba med bl.a. sår- och stomivård, assistera vid endoskopiska undersökningar och lättare kirurgiska ingrepp.

Sjuksköterska

Allt det här kan du göra som sjuksköterska hos oss

 • Operationskoordinator, väntelistkoordinator, vårdplatskoordinator​
 • Sjuksköterska som assisterar vid lättare kirurgiska ingrepp​
 • Inskrivningssjuksköterska​
 • Studentansvarig​
 • Sjuksköterska med eget ansvarsområde inom omvårdnad​
 • Sjuksköterska på mottagning​
 • Forskningssjuksköterska​
 • Stomiterapeut & tarmterapeut​
 • Kontaktsjuksköterska​
 • Endoskoperande sjuksköterska​
 • Chef ​
 • Sjuksköterska som utför kärlultraljud​
 • Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård​
  • Avancerad specialistsjuksköterska​
  • Doktorand /egen forskning​

Undersköterska

Allt det här kan du göra som undersköterska hos oss

 • Undersköterska på mottagning​
 • Undersköterska som assisterar vid lättare kirurgiska ingrepp
 • Undersköterska med ansvarsområde inom omvårdnad​
 • Operationskoordinator, vårdplatskoordinator​
 • Avdelningssekreterare​
 • Stomiansvarig​
 • Studentansvarig​