Jobba på vävnadsinrättningen

Vävnadsinrättningen ligger i Rudbecklaboratoriet, hos oss arbetar biomedicinska analytiker med celler och vävnader för vård och behandling av patienter med stora hudförluster främst på grund av svåra brännskador:

  • Patient egna hudceller (avancerad cellterapi)
  • Patient egen delhud (del av standardbehandling av svåra brännskador)
  • Donerad hudvävnad (används som temporärt förband)

Verksamheten lyder under Läkemedelslagen och Cell- och vävnadslagen, där båda regelverken ställer stora krav på till exempel väletablerade rutiner och arbete i renrum. Vi arbetar i nära samarbete med Brännskadecentrum vid planering av behandling. När odlade celler ska transplanteras tillbaka så deltar vi i arbetet i operationssalen.

Som enda verksamhet i Sverige att har vi tillverkningstillstånd sedan 2017 från Läkemedelsverket för att odla upp patient egna hudceller, en terapi som är en viktig del i en livräddande behandling av de allra svårast brännskadade patienter.