Psykiatri

Hitta rätt på psykiatrin

Vart ska jag vända mig?

Psykiatrin är specialistvård för psykiska sjukdomar och svårare psykiatriska tillstånd. Till psykiatrin kommer du med remiss, egenremiss eller om du har akuta besvär.

Om du har milda till måttliga problem är det primärvården du ska vända dig till för att få hjälp. Vid behov remitterar primärvården till oss.

Om du är i behov av akut psykiatriskt omhändertagande vänder du dig till akutmottagningen.

Om du är osäker på vart du ska vända dig, hittar du mer information på 1177.

Din kontakt med psykiatrin

Hur går det till innan, efter och under din kontakt med psykiatrin? Här hittar du information om de olika stegen som tas.

Remiss

Kontakta först din vårdcentral eller elevhälsan. De skickar sen en remiss till oss.

Hitta hit

När vi behandlat din remiss skickar vi en kallelse till dig. De flesta av psykiatrins mottagningar finns i Psykiatrins hus, ingång 10.

Samtal

Efter att vi fått din remiss blir du kallad till ett besök. Där bedömer vi om och i så fall vilken behandling du behöver. 

Behandling

Din behandling utformas i samråd med din behandlare. Vi har många olika typer av behandlingar.

Uppföljning

Vi följer tillsammans upp behandlingen. Målet är att du ska bli frisk från eller få verktyg att hantera din psykiatriska sjukdom.

Läs din journal

Du som patient kan läsa dina journalanteckningar från psykiatrin på 1177, med upp till 7 dagars fördröjning.

Om Psykiatrins hus

Specialistsjuksköterska, specialistläkare, chef samt brukarrepresentant beskriver sina erfarenheter av Psykiatrins hus.

Våra sektioner

Vill du arbeta hos oss?

Se filmen om hur det är att arbeta hos oss på akutmottagningen för vuxenpsykiatri. 

 Arbeta inom psykiatrin

Till dig som är ST-läkare eller specialistläkare

Verksamhetsområdet psykiatri vid Akademiska sjukhuset erbjuder ST-utbildningar inom vuxenpsykiatri och barn-och ungdomspsykiatri. Du kan även välja rättspsykiatri som grenspecialitet och beroendemedicin eller äldrepsykiatri som tilläggsspecialitet.

För dig som vårdgivare

Du som vårdgivare är välkommen att kontakta psykiatrin via e-post vid allmänna förfrågningar. Vi kan inte ta emot patientärenden via denna e-post.

 Kontakta psykiatrin