Ett år med covid-19

Ett år med covid-19

Ett år med covid-19

Den 27 februari 2020 togs den första covid-patienten omhand på Akademiska sjukhuset. Till en början påverkades bara några enstaka verksamheter, men efterhand stod det klart att hela sjukvården måste ställas om. Inom loppet av några veckor skaffade vi oss förmåga att ta hand om över hundra patienter i skilda vårdformer, med en sjukdom som inte ens fanns för ett år sedan.

Även 2021 har börjat tufft, men en nedgång i antal smittade som behöver sjukhusvård och möjligheten till vaccin under våren ger hopp.

Ännu är vi inte färdiga, men tillsammans har vi åstadkommit otroliga saker. Den här sammanställningen visar några delar av det fantastiska arbete som alla på sjukhuset har bidragit till det senaste året och vad vi har lärt oss om sjukdomen.

"Vi är här för patienterna – och för varandra"

Sjukhusdirektören har ordet Toppbild.jpg

Jag vill tacka sjukhusets alla medarbetare för det som ni tillsammans utfört under pandemin. Att i våras så snabbt ställa om vår verksamhet prövade medarbetare och chefer långt utöver vad vi kunnat föreställa oss möjligt. Många medarbetare bytte arbetsplats och ännu fler fick helt nya arbetsuppgifter. Det gäller alla medarbetare: omvårdnadspersonal, läkare och personal på Akademiska laboratoriet är dem man ofta tänker på först, men det gäller även ingenjörer, tekniker, medicinska sekreterare, farmaceuter... i princip alla de yrkesgrupper vi har på sjukhuset ställde om och lärde nytt.

När pandemin var ny var vi oroliga för hur vi skulle skydda patienterna och oss själva från att bli sjuka. Trots det gick ni alla till jobbet, bet ihop och använde de skydd som stod till buds. När sedan andra vågen kom kavlade alla upp ärmarna på nytt, skapade nya vårdplatser och bytte arbetsuppgifter än en gång. Alla var trötta men alla gjorde det – tillsammans.

I takt med att våra ”vanliga” patienter började söka vård i normal utsträckning under hösten har vi också pressats av att inte kunna utföra vårt vanliga arbete och av att behöva se många patienter vänta på behandlingar och operationer de så väl behöver. Vi ska inte glömma att vi tillsammans har tagit hand om enormt många patienter – coviddrabbade och andra – på akutmottagningarna, vårdavdelningar och på våra internsivvårds- och intermediärvårdsavdelningar. Det är därför vi är här, för att ta hand om våra patienter – och varandra.

Marianne van Rooijen
Tf sjukhusdirektör

"Vi hade ingen aning hur många som skulle komma"

"Vi hade ingen aning hur många som skulle komma"

Kristina, intensivvårdssjuksköterska på CIVA, berättar om hur året som gått påverkat både vårdpersonalen, patienterna och deras anhöriga.

"Det har funnits en otrolig kraft och vilja"

"Det har funnits en otrolig kraft och vilja"

Fredrik Sund, verksamhetschef infektionssjukdomar, berättar om året som gått.

"Jag måste bli frisk igen"

"Jag måste bli frisk igen"

Sjuksköterskan Ana Aedo Flores blev själv patient.

Läs hela intervjun med Ana

Läs intervjun med operationssjuksköterskan Ana, som själv blev patient efter att ha insjuknat i covid-19: ”Ingen trodde att jag skulle överleva”.

"För mig är det självklart att vaccineras"

Den 14 januari påbörjades covid-19-vaccineringen av personal på Akademiska sjukhuset. Vårdpersonal vaccineras parallellt med övriga prioriterade grupper och först ut att vaccineras på Akademiska var Anna Hedberg, infektionsläkare. För henne var vaccineringen efterlängtad.

Vaccinering 2.jpg
Anna Hedberg får sin vaccindos av sjuksköterska Elin Norström.
 
– Det känns väldigt bra att ha fått vaccinet. Detta är början till slutet på denna pandemi. Men vi kommer att fortsätta som tidigare, med våra rutiner och skyddsutrustning, så för egen del blir det inte så stor skillnad. Den stora skillnaden blir när fler är vaccinerade och vi ser en förändring i samhället. Men det innebär såklart en säkrare tillvaro, vi riskerar inte att få lika många sjukluckor och vaccineringen bidrar förhoppningsvis till en mindre pressad situation på sjukhuset, säger Anna Hedberg.
 
– För mig är det självklart att vaccineras. Det är den enda vägen ur den här pandemin och för att kunna återgå till den värld vi haft tidigare. Det finns ett fåtal personer som inte kan vaccinera sig, exempelvis de med allvarlig allergi eller gravida, och vi som kan ta vaccin har ett ansvar att göra det för att skydda dem, avslutar Anna.

"Det finns saker man som sjukvårdspersonal inte kan släppa"

"Det finns saker man som sjukvårdspersonal inte kan släppa"

Fredrik, sjuksköterska på akutsjukvårdens intermediärvårdsavdelning, berättar om hur det varit att kliva in och jobba på en av sjukhusets covidavdelningar.

Milstolpar i covid-arbetet

På grund av den nya smittan i Kina börjar sjukhuset under januari 2020 att förbereda sig genom planeringsmöten, epidemiråd, regionalt stormöte och materialmöten. Materialansvariga öppnar ett covid-19-förråd. Den 23 januari kommer det första misstänka fallet till sjukhuset och en månad senare är det första konstaterade fallet på sjukhuset ett faktum.

27 februari: Första konstaterade fallet på Akademiska.​ 

29 februari: Provtagningstältet sätts upp utanför infektionsmottagningen.​ 

I mars: Avdelningar flyttas om och byggs upp för att hantera den ökade mängden covid-19-patienter.​ 

2 mars: Akademiska laboratoriet börjar analysera covid-19-prover.​ 

6 mars: Styrgruppen för covid-19 bildas och utgör lokal ledning.​ 

11 mars: Besöksförbud införs på alla vårdavdelningar.​ 

27 mars: Sjukhuset aktiverar förstärkningsläge.​ 

17, 28 och 29 april: Toppen nås för våren. Högst antal covid-19-patienter samtidigt på Akademiska. 

22 april: Sjuksköterskor och undersköterskor omlokaliseras från Nära vård och hälsa och privata vårdgivare för att stötta i covid-19-vården på Akademiska.​​ 

28 maj: Dokumentärfilm om covid-19 inspelad på Akademiska sänds: Berättelser från frontlinjen – kampen mot coronaviruset​.

Läget förbättras och antalet patienter sjunker under sommaren. 

24 augusti: Barn börjar testas för covid-19.​ 

27 augusti: Regionen lämnar stabsläge. 

30 september: Akademiska sjukhusets eskaleringsplan för covid-19 aktiveras. 

9 oktober: Samordningsgrupp för att hantera covid-19-frågor på sjukhuset tillsätts. 

20 oktober: Folkhälsomyndigheten utfärdar lokala råd för Uppsala. 

3 november: Sjukhuset och Region Uppsala går upp i stabsläge på nytt. 

9 november: Sjukhuset går upp i förstärkningsläge. 

11 november: Skärpt uppföljning av basala hygienrutiner införs veckovis. 

25 november: Högsta antalet överbeläggningar på sjukhuset. Överbeläggningarna motsvarar två vårdavdelningar. 

27 december: Första personen vaccineras mot covid-19 i Uppsala län. 

30 december: Högsta antalet patienter hittills på Akademiska sjukhuset.  

30 december: Krislägesavtal aktiveras inom intensivvården. 

6 januari: Ett fall med den nya varianten av covid-19-viruset som har fått stor spridning i Storbritannien konstateras i Uppsala. 

14 januari: Covid-19-vaccinering av personal startar på Akademiska sjukhuset. 

20 januari: Krav på munskydd för medarbetare, patienter och besökare på sjukhusets avdelningar och mottagningar.

8 februari: Akademiska slutar använda krislägesavtalet.

Första halvåret med covid-19

Eftersom sommaren, när antalet patienter var lägre och innan den andra vågen var ett faktum, blickade vi tillbaka på ett halvår som inte liknade något annat.

 Första halvåret med covid-19