Första halvåret med covid-19

Första halvåret med covid-19

Vi blickar tillbaka på ett halvår som inte liknar något annat. Alla medarbetare på Akademiska har bidragit till att vi tillsammans klarat prövningen. ​Det är långt ifrån över.​ Men allt det här har vi åstadkommit hittills.​

Milstolpar

I januari: På grund av den nya smittan i Kina förbereder sig sjukhuset genom planeringsmöten, epidemiråd, regionalt stormöte och materialmöten.​

I januari: Materialansvariga öppnar ett covid-19-förråd.

23 januari: Första misstänkta fallet på Akademiska

27 februari: Första konstaterade fallet på Akademiska.​

29 februari: Provtagningstältet sätts upp utanför infektionsmottagningen.​

I mars: Avdelningar flyttas om och byggs upp för att hantera den ökade mängden covid-19-patienter.​

Vecka 10: Akademiska laboratoriet börjar analysera covid-19-prover.​

2 mars: Epidemigrupp corona sammankallas​

6 mars: Styrgruppen för covid-19 bildas och utgör lokal ledning.​

11 mars: Besöksförbud införs på alla vårdavdelningar.

19 mars: Infektionsmottagningen börjar ha nattöppet.

27 mars: Sjukhuset aktiverar förstärkningsläge.

17, 28 och 29 april: Högst antal covid-19-patienter samtidigt på Akademiska.

22 april: Sjuksköterskor och undersköterskor omlokaliseras från Nära vård och hälsa och privata vårdgivare i syfte att stötta i covid-19-vården på Akademiska.​​

Vecka 21: Det går att beställa antikroppstester från labb.

28 maj: Dokumentärfilm om covid-19 inspelad på Akademiska sänds. Se Berättelser från frontlinjen – kampen mot coronaviruset

24 augusti: Barn börjar testas för covid-19.

27 augusti: Regionen lämnar stabsläge.

Sjukhusdirektörens tack

Eric Wahlberg.jpg

"Jag vill tacka alla medarbetare för det arbete ni har lagt ner under covid-19-pandemin. Ni har gjort ett otroligt arbete för att ta hand om våra patienter. Tack vare er har Akademiska kunnat upprätthålla en bra vård trots svåra förutsättningar. Som sjukhusdirektör är man väldigt stolt över att vara en del av den här verksamheten."

Eric Wahlberg, sjukhusdirektör

Medarbetare berättar:

"Det kändes självklart att ställa upp"

uas50CX_010.jpg

"Jag är stolt över att ha jobbat här. Det här är sådant som man berättar för sina barn och barnbarn att man har varit med om."

Det säger undersköterskan Angelina Toldo, som under våren bytte arbetsplats från öron-, näs- och halsmottagningen till covidkohorten 50 CX.

 Läs hela intervjun här

"Mitt i det svåra är jag stolt över att se vår beredskap"

4_850px.png

"Alla personalkategorier på labbet, biomedicinska analytiker, expeditionspersonal, mikrobiologer och läkare, arbetar på olika sätt med covid-19 och gör ett fantastiskt jobb! För att klara av den ökade belastningen har vi omfördelat personal inom Akademiska laboratoriet och utbildat mer personal löpande.​

Mitt i det svåra är jag stolt över att se vår beredskap och att alla medarbetare anstränger sig till det yttersta för att ställa om verksamheten för att möta detta. Vi är i och står inför en mycket tuff och arbetsam period och därför är det viktigare än någonsin att vi alla drar vårt strå till stacken, samarbetar och är ödmjuka både mot varandra och inför situationen. Tillsammans kommer vi att klara av det här.”​

Anna Hill, ST-läkare, klinisk mikrobiologi​, 1 april 2020​

"Fastän vi jobbar i smittans mitt så känner vi oss trygga"

2_850px.jpg

"Från att ha varit en allmän intensivvårdsavdelningen har centrala intensivvårdsavdelningen 70 G, CIVA, nu blivit en kohort för covid-patienter. Det betyder att vi nu endast vårdar covid-patienter på avdelningen och att vi tar hand om de covid-patienter som är svårast sjuka. Vår avdelning är van att jobba med smitta sedan tidigare, men detta är en extrem situation. Dels på grund av rädslan i samhället men även för att man inte vet hur långdraget och stort detta kan komma att bli. Om kurvan stiger alldeles för snabbt kommer vi ha svårt att kunna ta emot en stor mängd intensivvårdspatienter. Därför är det extra viktigt att alla följer de regler och riktlinjer som våra myndigheter ger.

I nuläget känner jag mig dock trygg. Vi har en helt ny intensivvårdsavdelning som är redo att ta emot fler patienter, och vi utbildar löpande personal från anestesi och operation som kommer att kunna gå in och jobba hos oss vid behov. Vi har ett enormt bra samarbete i verksamheten och många som jobbat här tidigare kommer tillbaka för att hjälpa till.

Fastän vi jobbar i smittans mitt så känner vi oss trygga på avdelningen. Vi vet hur vi ska skydda oss och vi har fantastiska rutiner till vardags med en stabil grund att stå på. Det är många snabba beslut som tagits de här veckorna men alla är positiva till förändringar och lösningar och alla är måna om att hjälpas åt."

Kristina Johansson, teamledare och intensivvårdssjuksköterska på CIVA, 2 april 2020

Akutmottagningen - delade flöden med samma bemanning

uasCorona0039.jpg

"Just nu tar vi det från dag till dag. Vi härdar ut och biter ihop. Vi fokuserar på att lösa den situation vi är i just nu och vi får analysera allt sen. Även om detta tvingat oss till ett helt nytt arbetssätt och blandade arbetsgrupper så kommer det också mycket bra saker ur det här. Folk är generellt väldigt förstående och man bjuder till på ett annat sätt än tidigare. På något sätt har det här blivit vår vardag just nu och det är bara att acceptera att det är så här det är."​

Malin Gutentoft och Isabell Andersson, gruppchefer på akutmottagningen​, 20 april 2020​

Viljan att hjälpa var stor

I april annonserade vi efter extrapersonal i sociala medier. Annonsen blev viral och totalt fick vi in 481 ansökningar. Viljan att hjälpa var stor. De allra flesta ansökte redan under det första dygnet.​ 178 personer timanställdes.

Under hela pandemin har allmänheten velat underlätta vårt arbete genom att skänka gåvor. Vi har mottagit gåvor från privatpersoner, organisationer, stora företag och små, lokala företag och det har varit allt från matlådor, bakverk och smörgåsar till handkräm, hudkräm och duscholja. Många har även skänkt visir, andningsskydd, förkläden, handsprit och handskar.

Våra covid-19-avdelningar

Som mest hade vi nio avdelningar som vårdade covid-19-patienter.

  • Infektionsavdelning 30 F
  • Medicinavdelning 30 E
  • Ortopedavdelning 70 B
  • CIVA
  • Intensivvårdsavdelning 70 H
  • Rehabiliteringsmedicinsk avdelningen 85 C
  • Infektionsavdelning 50 CX
  • NIMAX
  • Palliativ avdelning 78 CX

Reflektioner från Johan, beslutsfattare i styrgruppen för covid-19

"Akademiska har en enorm förmåga att mobilisera, tänka nytt och ställa om verksamheten när det behövs. När vi måste så kan vi, vilket coronakrisen har bevisat. Till en början påverkades endast några enstaka verksamheter, men efterhand stod det klart att hela sjukvården måste ställas om. Inom loppet av några veckor skaffade vi oss förmåga att ta hand om över hundra patienter i skilda vårdformer, med en sjukdom som inte ens fanns sex månader tidigare! Snacka om förmåga till förändring.

Läkare som tidigare opererade höfter tog nu hand om patienter med covid-19. Undersköterskor och sjuksköterskor som tidigare hade helt andra uppgifter i öppenvården arbetade nu på vårdavdelningar, tandvårdspersonal provtog patienter och så vidare. Det finns inte någon del av sjukvården som inte har påverkats av detta nya virus och viljan att bidra har varit överväldigande. Förändringar som tidigare kunde ta månader, ja till och med år, har vi nu löst på några dagar.

Vad lär vi oss av detta och vad kan vi ta med oss i vårt framtida förändringsarbete? Ett tydligt mål underlättar förstås, och prestige och bristande tillit har vi inte haft tid att ägna oss åt. Nu har vi fått lägga mycket åt sidan och ägna all kraft åt ett mål, bekämpandet av coronapandemin. Vi kan inte säga säkert hur framtiden kommer att se ut, men det scenario som vi bedömer som mest troligt är att krisen fortsätter att klinga av, dock med en mindre ökning i början av hösten vad gäller antalet patienter som behöver vård för covid-19. När vi gradvis lämnar pandemin bakom oss får vi återigen många mål att arbeta emot, men erfarenheten att kraftsamla mot ett mål i taget kan vi ta med oss, och prestigelösheten och tilliten till varandra, den behåller vi."

Johan Lugnegård, tillförordnad chefsläkare och beslutsfattare styrgruppen för covid-19