Fostermedicinska mottagningen

1177

E-tjänster

Här kan du göra dina ärenden dygnet runt. Logga in för att se vilka e-tjänster vår mottagning erbjuder.

 1177.se

Telefon

018-611 57 43

Telefontider
Mån - Fre 8-16 Röstbrevlåda
Mån - Fre 13-14

Tema gravid på 1177

 Läs mer

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ing 95/96

Anmäl dig via ankomstterminalen vid entrén före besöket.

 Hitta till ingång

Hit kommer du för att göra ultraljud under din graviditet. Vi utför också andra undersökningar och provtagningar för att få information om det väntade barnets tillstånd. Vi som arbetar här är läkare och barnmorskor med specialutbildning inom ultraljud och fostermedicin.

Varje ultraljudsundersökning vid en graviditet innehåller ett moment av fosterdiagnostik. All fosterdiagnostik är frivillig. Ju mer du vet om olika undersökningar, desto lättare kan det vara att fatta beslut om vilka undersökningar du vill genomföra. Du har rätt till både muntlig och skriftlig information från din barnmorskemottagning.

Bra att veta inför besöket


Vid ankomst

Vi rekommenderar att du är ute i god tid då det är ett begränsat antal parkeringsplatser på området. Vid ankomst anmäl dig i ankomstterminalen i entrén i ingång 95/96 eller inne på mottagningen på plan 3.

En undersökning tar cirka 30 minuter. Vid sen ankomst kan det hända att tiden behöver bokas om.

Ultraljudet är en avancerad medicinsk undersökning som kräver stor koncentration av läkaren/barnmorskan. Därför kan barn inte följa med på denna undersökning.

Kostnad för undersökningarna

Rutinultraljud i vecka 18–19 och tidigt ultaljud är kostnadsfritt.

KUB-undersökning, moderkaksprov samt fostervattensprov kostar 260 kr. Avgiften kommer på faktura.

Foto och filmning

Digital ultraljudsbild kan köpas till en kostnad av 50 kr mot faktura. Bilden skickas via en länk till mobiltelefon eller mejladress. Denna länk finns tillgänglig för nedladdning av bilderna i 3 månader efter besöket. Därefter försvinner tillgången till länken och därmed också din bild om du inte sparat dessa på annat sätt.

Fosterdiagnostik

Fosterdiagnostik innebär medicinska undersökningar av fostret. Alla gravida har rätt till allmän information och alla undersökningar är frivilliga. De allra flesta barn föds friska. Hos cirka två procent av alla nyfödda barn finns någon form av allvarlig medfödd avvikelse. Fosterdiagnostik omfattas av olika typer av undersökningar. Med bland annat ultraljud kan man se hur fostret utvecklas och om de har vissa sjukdomar eller missbildningar. Om det behövs kan ytterligare utredning göras.

All fosterdiagnostik är frivillig - alla har rätt att avstå. För att kunna göra ett aktivt, informerat val och välja det som känns rätt för dig och din partner behövs god information.

Övervikt eller till exempel ärrbildning efter tidigare operationer medför att undersökning med ultraljud i vissa fall kan försvåras på grund av försämrad bildkvalitet och i sällsynta fall inte kan genomföras.

Inom Region Uppsala erbjuder vi information om fosterdiagnostik hos läkare eller specialutbildad barnmorska. Den skriftliga informationen som finns på denna webbsida och i broschyrer ersätter inte samtalet om fosterdiagnostik. Läs om fosterdiagnostik på 1177.


Graviditetsövervakning efter rutinultraljudet

Vid fosteravvikelse

Vid rutinultraljudet runt graviditetsvecka 18 upptäcks ibland någon typ av avvikelse. Dessa kan vara av olika allvarlighetsgrad. Om en barnmorska upptäcker en avvikelse får du träffa en läkare som gör en kompletterande undersökning. Med läkaren får du diskutera olika möjligheter till ytterligare undersökningar till exempel provtagning för kromosomundersökningar.

Du får också information och möjlighet att prata med barnläkare, genetiker och kuratorer som har speciell kompetens inom området. Oftast behövs flera undersökningar och du kommer att få en läkare som är din speciella kontaktperson.

Stöd och rådgivning

Att besluta sig för fosterdiagnostik kan göra att du ställs inför val som kan vara svåra att hantera. Både muntlig och skriftlig information behövs för att du ska kunna ta ställning till vad du vill ha ut av fosterdiagnostiken. Det är också viktigt att du och eventuell partner pratar tillsammans om hur ni ställer er till fosterdiagnostik och dess eventuella konsekvenser.

Du har rätt att få veta vad undersökningarna går ut på, hur de går till och vilken kunskap som undersökningen kan få fram om fostret. Sjukvårdspersonalen ska kunna förklara på ett begripligt sätt vad de olika undersökningarna och provtagningarna syftar till. På så vis blir du och din partner väl förberedda på de eventuella val och ställningstaganden som resultatet av undersökningarna kan leda fram till. De olika metodernas för- och nackdelar liksom möjligheter och begränsningar ska också presenteras så att förväntningarna blir realistiska. Du kan aldrig få en garanti att ditt barn är friskt.

Många har en tanke om att man går igenom undersökningarna för att få ett lugnande besked att fostret verkar friskt. Andra har en stark oro innan undersökningen eller provtagningen görs. Om du får besked att fostret har en avvikelse eller att vi hittat något som innebär en hög risk för avvikelse så får du alltid träffa en specialutbildad läkare med fostermedicinsk kompetens. De flesta reagerar med sorg och oro och många hamnar i en kris.

Det är viktigt att få tid för reflektion inför eventuella svåra beslut. Vi erbjuder alltid kuratorskontakt. Ibland behövs ytterligare läkarkonsultation som till exempel med genetiker, barnläkare och barnkirurg.