Fostervattenprov

Fostervattenprov är ett test för att ta reda på om fortret har någon kromosomavvikelse. Ingen undersökning kan dock ge en fullständig garanti på att fostret är helt friskt. Fostervattenprov kan tas under större delen av graviditeten, dock tidigast vid 15 fullgångna graviditetsveckor.

Vid fostervattenprov finns en missfallsrisk på 0,2-0,5 %.

Fostervattenprov analyseras rutinmässigt för avvikelser i antalet kromosomer av nr. 13, 18 och 21 hos fostret. Vid normal kromosomuppsättning skickas svar direkt till hemadressen vilket innebär att beskedet når patienten inom en vecka beroende på postgång. Besked om avvikande svar ges av läkare via telefon vilket innebär snabbare besked.

Om fostervattenprovet tagits med anledning av avvikelser vid ultraljudsundersökning eller andra specifika frågeställningar som berör ärftliga faktorer utförs även en odling av fosterceller vilket innebär att alla kromosomer granskas. Denna analys tar cirka 2 veckor.