NIPT - Non Invasive Prenatal Test

NIPT, som står för Non Invasive Prenatal Test, betyder att man genom ett blodprov på den gravida kvinnan kan påvisa eventuella kromosomavvikelser hos fostret. De kromosomer som i dagsläget är möjliga att granska är 13, 18 och 21, som vid avvikande resultat ger upphov till Pataus syndrom, Edwards syndrom respektive Downs syndrom.

Testet ger ingen ökad risk för missfall.

NIPT är inte ett diagnostiskt test, men anses säkert om det visar att fostret inte har någon avvikelse. Vid positivt test, det vill säga vid hög sannolikhet för att fostret har någon kromosomavvikelse, behöver detta bekräftas genom moderkaks- eller fostervattenprov.

I Uppsala län erbjuds NIPT endast efter föregående KUB-undersökning, där KUB-resultatet visar att sannolikheten för kromosomavvikelse är mer än 1/200.

NIPT erbjuds inte till självkostnadspris inom Region Uppsala.